CASE-ESIMERKKI

Haaste:

Lasten lihavuus

Miten hyvinvointia parannetaan ja sairauksia ehkäistään ruokailutottumuksiin vaikuttamalla? Olemme auttaneet suomalaista yliopistosairaalaa kartoittamaan ruokakauppojen kanssa muodostettavien kumppanuuksien potentiaalia lihavuuden sekä pitkäaikaissairauksien hoitamisessa.

Syksyn 2019 aikana laadimme kansainvälisiä käytänteitä ja kokemuksia koostaneen katsauksen terveydenhuollon ja ruokakauppojen kumppanuuksista sekä niiden tuloksista. Tavoitteena oli avartaa keinovalikoimaa lihavuuden hoitoon liittyen sekä keksiä uusia keinoja perheiden tukemiseksi.