Heta Siranko liittyy tiimiin!

Gesund Partners kasvaa kun Heta Siranko aloittaa 10.2.

Heta on kokenut sairaanhoitaja, jolla on syöpähoitajan ja tutkimushoitajan pätevyys. Hetalla on pitkä ja monipuolinen kokemus hoitotyön ja terveydenhuollon parista. Hän on työskennellyt aiemmin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella (mm. HUS, Neosmart). Töiden ohessa Heta suorittaa terveyden edistämisen YAMK tutkintoa.

Hetaa kiinnostaa uudet keinot kaventaa terveyseroja. GP:llä hän tulee keskittymään kehittämishankkeisiin, jotka tähtäävät asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden paranemiseen.

Lämpimästi tervetuloa!