Inhimillisyys, ihminen – ja säästöt

Työskennellessäni sairaanhoitajana potilastyössä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, terveydenhuollon talousasiat näyttäytyivät itselleni lähinnä negatiivisina erilaisten säästöjen muodossa. Tutuiksi tulivat säästöt niin lomarahoissa kuin hoitajaresursseissakin sekä kiristyneiden tulostavoitteiden muodossa. Rahasta ja säästöistä terveydenhuollon yhteydessä puhuminen on arka aihe. Se herättää helposti negatiivisia ajatuksia. Ymmärrettävästi. Ihmisen arvoa ei saa koskaan mitata rahassa. Rahasta ja säästämisestä tulisi kuitenkin puhua, koska säästöt eivät ole aina pois jostain. Päinvastoin.  

Erilaisilla terveyden edistämisen keinoilla voimme säästää ihmisiä sairauksilta. Ja samalla säästämme yhteiskunnan varoja. Kumpikin voittaa: ihminen voi paremmin ja talous voi paremmin. Yksinkertaisia ja lähes kaikille saavutettavissa olevia terveyden edistämisen keinoja ovat esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja tupakoimattomuus.  Jo näillä keinoilla pystymme vähentämään elintapasairauksia. Tämän seurauksena ihmisten terveys ja hyvinvointi paranevat ja samalla tulee valtavia säästöjä terveydenhuollon menoihin. Näiden säästöjen avulla voidaan kehittää lisää esimerkiksi ennaltaehkäiseviä palveluita, jolloin hyvän kierre on valmis. Tärkeää on, että erilaisten terveyden edistämisen ohjelmien hyödyt osattaisiin arvioida etukäteen, tuloksia kun näistä ei saada näkyviin usein kovinkaan lyhyellä aikavälillä. Vaarana onkin, että sijoittaminen tällaisiin ennaltaehkäiseviin hankkeisiin jää vähäiseksi, vaikka loppupeleissä säästöä tulisikin runsaasti sekä inhimillisesti katsottuna että taloudellisessa mielessäkin. 

Viime syksynä aloitin Metropoliassa terveyden edistämisen YAMK-opinnot. Opiskeluiden antina olen tähän asti saanut mm. uusia näkökulmia ennaltaehkäisemisen merkityksestä yksilölle ja perheille sekä heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen, yhteiskuntaa unohtamatta. Myös terveydenhuollon talousasiat ovat alkaneet opintojen myötä kiinnostaa itseäni aivan toisella tavalla. Terveyden- ja hyvinvoinnin merkitys taloudelle, ja toisinpäin, on merkittävä. Itselleni sairaanhoitajana ja terveyden edistäjänä on tärkeää tehdä asioita ihmisten hyväksi monesta eri näkökulmasta ja monenlaista osaamista hyödyntäen. Siksi hakeuduin Gesund Partnersiin töihin. On ollut hienoa nähdä miten monista eri koulutustaustoista ja monenlaista työkokemusta omaavat ihmiset haluavat kaikki samaa: auttaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja sitä kautta yksilöitä voimaan paremmin. 

Väestötason terveyden edistäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Väestö vanhenee, hoitajapula uhkaa ja talous ei näytä kestävän terveydenhuollosta koituvia kuluja. Onneksi on silti paljon mahdollisuuksia hoitaa asiat paremmiksi. Koen, että yhdistämällä voimat, toisin sanoen osaaminen ja auttamisen halu, voimme vaikuttaa siihen minkälainen tulevaisuus meitä kaikkia odottaa. Siksi olen täydestä sydämestäni GP:n mukana kehittämässä asioita terveellisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan hyväksi.  

Heta Siranko