Terveydenhuollon kehittäminen pitää demokratisoida – kaikille avoin verkkokurssi alan muutoksesta kohti vaikuttavuusperusteisuutta julkaistaan tänään.

Rethinking health: The fundamentals of value-based healthcare -kurssin löydät osoitteesta:
rethinkinghealth.org 

Terveydenhuollon haasteet ovat tulleet kaikille tutuksi muun muassa kansallisen sote-uudistuksen kautta. Ongelmat eivät liity vain hyvinvointiyhteiskunnan ja julkisen talouden kestävyyteen, vaan kriisi on suuri myös yksilön tasolla. Krooniset sairaudet yleistyvät ympäri maailmaa, minkä lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset palavat loppuun ja uupuvat työssään. Koronakriisi on kurjistanut tilannetta entisestään.

Yleinen ymmärrys uudistamisen tarpeesta on kirkas. Keskeinen haaste ongelmaan tarttumiseksi on kuitenkin yhteisen kielen puute järjestelmää kehittävien ja asiakas- sekä potilastyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Tähän ongelmaan törmäsimme työssämme Gesund Partnersilla toistuvasti ja päätimme ryhtyä toimeen: ensimmäisenä tuloksena on tänään julkaistava Rethinking health: The fundamentals of value-based healthcare verkkokurssi.

Olemme saavuttaneet pisteen, jossa pienin askelein eteneminen ei riitä.  

Nyt olisi kyettävä systeemitason uudistuksiin ja siirtämään huomiota sairaudenhoitoon liittyvistä toimenpiteistä tuotettuun terveyshyötyyn sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tämä muuttaisi terveydenhuollon toimintamalleja perustavanlaatuisesti. Esimerkiksi jokainen ennaltaehkäisevillä toimilla, kuten elintapaneuvonnalla, vältetty sydänkohtaus on sekä yhteiskunnalle että yksilölle parempi vaihtoehto kuin sydänoperaatio ja vuodeosastojakso sairaalassa. Nämä asiat ovat ytimessä kun puhutaan vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta.

Uudistamalla rakenteita vaikuttavuusperusteisuuden suuntaan, myös valta siirtyy lähemmäs asiakasta ja potilasta. Koska terveyshyötyjen saavuttaminen edellyttää myös asiakkaan tai potilaan sitoutumista esimerkiksi elintapamuutoksiin, määrättyihin lääkkeisiin tai muuhun sovittuun hoitoon, korostuu asiakas- tai potilassuhteen jatkuvuus. Lisäksi ekosysteemiajattelu nousee keskiöön toimialarajojen murtuessa.

Lisäämällä kannustimia ja ohjausta kohti tuotettua terveyshyötyä, oppimisen ja kehittämisen sykli nopeutuu. Vaikka vuosikaudet on visioitu mahdollisuutta kytkeä kannustimia terveyshyötyihin, tämän on vihdoin mahdollistamassa terveydenhuollon digiloikka, mikä sai COVID-19 kriisistä tuntuvasti lisävauhtia! Kun lähes kaikesta kertyy tietoa ja voimme seurata mikä palvelu toimii kenellekin, on mahdollista parantaa palveluiden ja hoitojen vaikuttavuutta sekä tarvelähtöisyyttä.

Nämä ovat esimerkkejä niistä syistä, joiden vuoksi päätimme kehittää kaikille avoimen verkkokurssin vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteista. Mielestämme terveydenhuollon kehittäminen pitää demokratisoida. Uskomme, että kurssi tarjoaa uusia näkökulmia kaikille terveydenhuollon tulevaisuuteen liittyvästä keskustelusta kiinnostuneille – olipa kyse opiskelijasta, lääkäristä, sairaanhoitajasta tai kunnan päättäjästä.


Kurssi on toteutettu yhdessä Reaktor Educationin sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Se julkaistaan 9.9.2020 englannin kielellä ja myöhemmin syksyllä suomeksi. Kurssin kehittämisen mahdollistaneina kumppaneina ovat Mehiläinen, Johnson&Johnson/Janssen sekä Novartis. Haluamme kiittää kumppaneita hienosta yhteistyöstä ja lukuisista innostavista keskusteluista!

Toivottavasti sinäkin käyt suorittamassa kurssin ja näin otamme askeleen kohti ihmisläheisempää terveydenhuoltoa!

Paavo ja Ville
kurssin osoite: rethinkinghealth.org 

PS. Mikäli sinun organisaatiosi haluaa liittyä kurssin kumppaniksi ja olla mukana varmistamassa sen jatkumista tuleville vuosille, ole yhteydessä allekirjoittaneisiin.