#RethinkingHealth: Terveydenhuollon murros kohti vaikuttavuusperusteisuutta tarjoaa mahdollisuuksia terveysteknologiatoimijoille.

Terveydenhuollon kehityssuunta kohti vaikuttavuusperusteista ohjausta ja kannustimia on globaali ilmiö. Esimerkiksi terveysteknologiayritysten kannalta se muuttaa markkinoita perustavanlaatuisesti ja myös uusia mahdollisuuksia avaten.

Vaikuttavuusperusteisuus muuttaa valtarakenteita

Vaikuttavuusperusteisessa kontekstissa terveydenhuollon valtarakenteet muuttuvat nykyisestä (kuva). Potilas eli palveluiden loppukäyttäjä astuu keskiöön ja samalla palveluiden rahoittajat eli Suomessa sote-järjestäjät (esim. nyk. kunnat ja jatkossa sote-maakunnat, vakuutusyhtiöt) ottavat “reaktiivisen laskun maksajan” sijaan proaktiivisemman roolin. Datan ja älykkäiden tietojärjestelmien avulla järjestäjät kykenevät seuraamaan eri toimenpiteiden tai hoitojen vaikutuksia sekä muotoilemaan tuloksiin perustuvia kannustimia. Parhaimmillaan “älykkäät” järjestäjät eivät vain reagoi, vaan ennakoivat eli tunnistavat tarpeet ennaltaehkäiseville toimenpiteille tai jopa vauhdittavat palveluinnovointia täyttääkseen tunnistamansa aukot palveluekosysteemissä.

Power shift in healthcare
Kuva: Rethinkinghealth.org / alkuperäinen lähde: Ernst & Young, 2018, Power shifts in healthcare 

Vaikuttavuusperusteisuus tuo keskiöön sen mitä toimenpiteillä saavutetaan (mm. terveyshyödyt, elämänlaatu, säästöt, työntekijäkokemus), ei niinkään ”miten” asioita tehdään. Näin palveluinnovoinnille avautuu nykyistä enemmän tilaa, mikä nopeuttaa myös uusimpien, kustannusvaikuttavien teknologioiden käyttöönottoa. Murros edellyttää terveydenhuollon toimijoilta jatkuvaa oppimista, ketterämpää kehittämistä ja avoimempaa innovointia yhdessä käyttäjien sekä monimuotoisen ekosysteemin kanssa. Terveysteknologiayritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa myös yhä nopeammin muuttuvia markkinoita ja koventuvaa kilpailua.

Kohti tarvelähtöisempiä palveluita ja niitä mahdollistavaa ekosysteemiä

Jatkossa pelkästään ”nykyisen prosessin tehostamisen” varaan rakennettu kilpailukyky ei välttämättä ole kovin kestävällä pohjalla. Esimerkiksi terveysteknologiayrityksen on kyettävä kytkemään oma ratkaisunsa saumattomaksi osaksi laajempaa, tarvelähtöistä kokonaisuutta sekä uudistumaan sen mukana.

Palvelukokonaisuus on ”one-size-fits-all”-mallin sijaan yhä useammin rakennettu ja räätälöity tietty potilas-/asiakassegmentti sekä toiminnan konteksti eli muun muassa alueellinen palveluverkosto huomioiden. Tarvelähtöisen ekosysteemin orkestrointiin ja optimoimiseenkin on mahdollisesti tullut uusia erikoistuneita toimijoita, eräänlaisen alustamaisen palveluintegraattorin roolissa. 

A holistic approach to healthcare
Sovel. Design Institute for Health, Dell Medical School+College of Fine Arts, The University of Texas at Austin 

Huomisen toimintaympäristö ja sen uudet toimijat edellyttävät terveysteknologiayrityksiltä ekosysteemistrategiaa ja modulaarista ajattelua. Lisäksi menestymisen kannalta näkemyksellisyys, eli kyky ymmärtää muutoksen (näkyviä ja piileviä) ajureita sekä järjestäjän ja palveltavan väestösegmentin tarpeita, on eduksi.

Markkinoilla pärjäämisestä uusien markkinoiden luomiseen

Tulevaisuuden kilpailuympäristössä vahvoilla ovat ne terveysteknologiatoimijat, jotka auttavat alaa ottamaan askeleita kohti vaikuttavuusperusteisuutta hallitulla ja kokonaisuuden huomioivalla tavalla. Kyse on myös arvoista – tiivis kumppanuus edellyttää luottamusta ja siten vahvaa yhteistä arvopohjaa. Yrityksen missiosta ja yhteiskunnallisesta arvonluonnista tulee viimeistään silloin ”sanahelinän” sijaan keskeinen liima kumppanuuksia rakentaessa.

Löyhän, satunnaisen ja epämuodollisen yhteistyön sijaan huomisen toimintaympäristössä korostuu nykyistä enemmän toimijoiden välinen systemaattinen ja tavoitteellinen kumppanuus eli toiminta samoja päämääriä kohti. Tämä tarkoittaa yhdessä oppimista, osaamisen ja täydentävien voimavarojen sekä riskien ja hyötyjen jakamista.

Tulevaisuuden menestyjät ottavat askeleen kohti uutta jo tänään. Ensiaskeleen ei kuitenkaan tarvitse olla suuren suuri - esimerkiksi inspiroivasta ja rohkaisevasta visiosta sekä siihen liittyvästä avoimesta dialogista sidosryhmien kanssa on hyvä aloittaa.

Verkkokurssi vauhdittaa pioneerityötä 

Haluamme vauhdittaa uusia kumppanuuksia sekä vaikuttavien innovaatioiden ja palveluiden hyödyntämistä terveydenhuollossa. Siksi kannustamme terveysteknologiayrityksiäkin tutustumaan kaikille avoimeen ja maksuttomaan verkkokurssiin ’Rethinking Health:The fundamentals of value-based healthcare’. Se johdattaa vaikuttavuusajatteluun laajassa mielessä, esittelee keskeisiä käsitteitä sekä (toivottavasti) antaa uusia ajatuksia, kuinka viedä vaikuttavuusperusteisuutta käytäntöön myös terveysteknologiayrityksen kannalta. Kurssilla tutustutaan vaikuttavuusperusteisuuden kannalta kiinnostaviin uusiin kumppanuusmuotoihin, kuten muun muassa allianssimuotoiseen monitoimijamalliin sekä vaikuttavuusinvestomiseen (mm. Health Impact Bond-instrumenttiin).

Tervetuloa kurssille: RethinkingHealth.org   

Ville