Kestävää kasvua ja hyvinvointia: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartta päivittyi – Gesund Partners oli mukana prosessissa

Tiistaina 1.12. julkaistiin terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartta vuosille 2020-2023. Gesund Partnersilla oli ilo ja kunnia osallistua työhön fasilitoimalla päivitykseen kuuluneen sidosryhmäprosessin ja laatimalla tiekartan luonnoksen.  

Tiekartan päivittämisprosessi olikin harvinaisen avoin ja osallistava: esimerkiksi tiekartan päivitystä koskeneeseen verkkotyöpajaan osallistui yhteensä yli 300 ja alueellisiin yhteiskehittämisen työpajoihin 114 henkilöä. Lisäksi prosessin aikana haastateltiin 28 asiantuntijaa Suomesta ja maailmalta. 

Tiekartta rakentuu kolmelle toisiinsa liittyvälle toimenpidealueelle: 

  • Toimintaympäristö 
  • osaaminen  
  • kumppanuudet ja yhteistyö.  

Näiden alueiden sisältämät toimenpiteet tähtäävät terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, jotta Suomi olisi kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä. Uudessa tiekartassa on huomioitu toimintaympäristön kiihtyvä muutos ja siten siinä ovat entistä vahvemmin edustettuina sosiaaliset näkökulmat sekä hyvinvointiteknologian merkitys. 

Tiekartan voi ladata kokonaisuudessaan täältä: https://tem.fi/-/paivitetty-tiekartta-terveysalan-uusilla-innovaatioilla-tavoitellaan-hyvinvointia-ja-kilpailukykya