Case Länsi-Uusimaa: Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Ilmiölähtöisen kehittämisen hyödyt ja työkalut ovat jo monille tuttuja julkisten palveluiden kehittämisessä, mutta esimerkeistä ja käytännön kokemuksista puhutaan vähemmän. Haluamme tästä näkökulmasta jakaa oppejamme ja kokemuksiamme ilmiölähtöisestä kehittämisestä Länsi-Uudenmaan alueella.

Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi projektissa muodostettiin alueen strategisen suunnittelun työkaluna toimivan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman runko. Projekti toteutettiin yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen ja siihen osallistui yhteensä 32 aktiivista kehittäjää Länsi-Uudenmaan alueen kunnista, järjestöistä ja turvallisuustoimialalta.

”Työskentelytapa oli uusi ja innostava ja toivomme pystyvämme jatkamaan moniammatillista työskentelytapaa jatkossa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HYTE-verkostoissa. Työskentelytapa mahdollisti ajasta ja paikasta riippumattomat osallistumistavat sekä kaikkien äänen kuulumisen”, Länsi-Uudenmaan rakennusuudistushankkeen HYTE-projektipäällikkö Sannariikka Grönfors toteaa.

Laaja-alainen ja eri näkökulmat huomioiva tarkastelu nostikin esille tarpeen tarkastella Länsi-Uudenmaan alueellista HYTE-yhteistyötä nimenomaan ilmiölähtöisesti.

”Ilmiölähtöisyys mahdollistaa kohderyhmien osallistamisen, mikä organisaatiolähtöisyydessä jää helposti huomioitta. Se olisi täysin uusi työtapa, mutta tilanteessa, jossa organisaatiota aloitetaan rakentamaan tyhjästä, on vapaammat kädet luoda täysin uutta, kun vanhaa ei tarvitse ensin purkaa”, Sannariikka kertoo.