Vaikuttavuus kiinnostaa terveydenhuollossa: Rethinking Health –verkkokurssilla on ollut tuhansia vierailijoita yli 70 maasta

”Rethinking health - Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet” on kaikille avoin ja ilmainen yliopistotasoinen verkkokurssi, jonka englanninkielinen versio julkaistiin syksyllä 2020 ja suomenkielinen versio alkuvuodesta 2021. Kurssi on houkutellut osallistujia yli 70 maasta. 

Maksuton ja avoin verkkokurssi ”Rethinking health - vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet” täyttää vuosia. Tarkemmin englanninkielinen versio on jo ylittänyt yhden vuoden rajapyykin ja alkuvuodesta myös suomenkieliselle kurssille tulee vuosi täyteen. Siksi nyt on hyvä hetki pysähtyä katsomaan, mitä vuoden aikana on tapahtunut. 

Kerrataan ensin mikä oli Rethinking Health -verkkokurssin alkuperäinen tavoite. Kurssin avulla halusimme edistää kaikkien terveydenhuollon kehittämisestä kiinnostuneiden mahdollisuuksia osallistua alan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. Usein kieli ja käsitteet voivat rajata ison osan myös sote-ammattilaisista vaikuttavuuskeskustelun ulkopuolelle. Kurssin avulla halusimme voimaannuttaa laajan opiskelija- ja ammattilaisjoukon vaikuttavuutta edistävään kehittämistyöhön.  

Kurssin sisällöillä tuodaan tarjolle vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perustietoa, mutta samalla avarretaan terveydenhuollon ammattilaisten, päättäjien ja muidenkin toimijoiden näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Sote-uudistuksen kynnyksellä on hyvä pohtia, kuinka terveydenhuoltoa voidaan kehittää vaikuttavuusperusteiseen ja tulevaisuuden kestävään suuntaan.  

Myös Suomen maaprofiilin vahvistamista toivottiin, minkä vuoksi kurssin ensimmäinen versio oli tarjolla englanniksi. Kurssiin on tutustunut yli 11 000 henkilöä ja kirjautuneet tulevat yli 70 maasta.

Vaikka esimerkiksi kurssin englanninkielinen versio on julkaistu jo vuosi sitten, kurssi leviää edelleen opiskelijoiden ja ammattilaisten verkostoissa. Kurssille ilmoittautuu jatkuvasti uusia opiskelijoita: vastaavaa ei voisi tapahtua perinteisessä luentomuotoisessa opiskelussa. 

Kurssi on herättänyt tärkeää yhteiskunnallista keskustelua. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on herännyt pohdintoja megatrendeistä, kuten ilmastonmuutoksesta ja tarkemmin sen vaikutuksesta terveyteen – unohtamatta terveydenhuollon omaa ilmastojalanjälkeä. 

Myös Quadruple aim eli nelimaaliperiaate, joka nostaa esiin terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisen yhdeksi tekemistä ohjaavaksi tekijäksi, on herättänyt keskustelua: sitä on pidetty tärkeänä ja ajankohtaisena asiana. 

 
Vaikuttavuusajattelua kaivataan nyt enemmän kuin koskaan 

Rethinking health - Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet - on ollut merkittävä avaus vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon ideoiden tunnettuuden parantamiseksi opiskelijoiden ja ammattilaisten parissa. Se on nostanut terveydenhuollon tulevaisuuden sekä osaajien uupumuksen valtamedian otsikoihin, muun muassa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, kahdesti.  

Kurssin toteutuksen resursointi ja toteutus on erinomainen esimerkki sektorirajat ylittävästä, tavoitelähtöisestä yhteistyöstä: kaikilla osapuolilla on jaettu missio ja voimavarat yhdistäen kurssi mahdollistettiin osallistujille maksuttomana. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Mehiläisen, Janssen Finlandin sekä Johnson & Johnsonin, Novartis Finlandin, Gesund Partnersin ja Reaktorin yhteinen ponnistus onkin hieno ja konkreettinen esimerkki missiolähtöisen innovoinnin mahdollisuuksista. 

Tällaista yhteistyötä tarvitaan enemmän myös tulevaisuuden sote-palveluita kehittäessä. Vain yhdistämällä voimavaroja yli sektori- ja toimijarajojen, kohti jaettuja päämääriä ponnistaen, voidaan monimutkaisia hyvinvointihaasteita ratkoa. Digitalisaation edetessä syntyy tietoa, joka mahdollistaa aiempaa paremmin myös kannustimien sitomisen ennaltaehkäisevään ja ihmiskeskeisempään toimintaan.  

Lisää tästä aiheesta... no arvaat varmaan missä : ) Tervetuloa kurssille

Ville