Traineena Gesund Partnersilla – Ajatuksia käytännön työskentelystä ja arvoista

Hei taas!

Trainee-jaksoni Gesund Partnersilla etenee. Ei pelkästään ajallisesti, vaan myös omat tiedot ja taidot konsultoinnin parissa. Tässä blogipostauksessa käsittelen hieman käytännön työskentelyä GP:llä sekä arvojen toteutumista käytännössä.

Traineena GP:llä minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviini ja keskittyä taitoihin, joita itse olen halunnut kehittää. Konkreettisena esimerkkinä tästä on erilaisten työpajojen fasilitointi, joista minulla ei ennen GP:lle tuloa ollut juurikaan kokemusta. Mukava ja kannustava ilmapiiri on taannut sen, että näitäkään tilanteita ei ole tarvinnut turhaan jännittää, vaan on saanut keskittyä puhtaasti tekemiseen. Lisäksi GP:llä saan tekemisestäni aktiivisesti palautetta, jonka koen vahvasti edesauttavan oppimistani ja itsereflektointia.

Todettakoon, että itseään pääsee GP:llä ehdottomasti halutessaan haastamaan.

Työ GP:llä on hyvin vahvasti projektiluonteista. Tämä tuo työhön mielekkyyttä, kun työ on monipuolista, projektit vaihtuvat ja pääsee oppimaan jatkuvasti uutta. Projektiluonteisessa työskentelyssä korostuu kommunikaation, yhteistyön sekä yhteisten arvojen merkitys. Näkyvätkö yrityksen arvot myös todellisuudessa ja ennen kaikkea päivittäisessä toiminnassa?  

Gesund Partnersin toiminta perustuu oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon sekä kulttuuriin, jossa arvostamme toistemme erilaisia taustoja sekä työkokemusta. Nykyisen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman lisäksi oma taustani on kliiniseltä puolelta sädehoidon parista. GP:llä tämä on nähty yhtenä vahvuuksistani, kun ymmärrystä mm. sote-järjestelmästä on opiskeluiden lisäksi myös kliiniseltä puolelta. Muutenkin työyhteisömme on taustaltaan hyvin monialainen, joka mahdollistaa erityisesti kompleksisten ongelmien tarkastelemisen sekä ratkomisen monista eri näkökulmista, kuitenkin yhteinen tavoite mielessä pitäen.

Voin todeta, että oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja toisten ihmisten, niin tiiimiläisten kuin asiakkaiden arvostamiseen pohjautuva kulttuuri toteutuu GP:llä niin kuin on kirjoitettu.

Heinäkuun ajaksi GP:n toiminta hieman rauhoittuu ja itsekin siirryn lomailemaan 🙂

Mukavaa kesää kaikille!

Waltteri Lemola