GP:n tiimi vahvistuu

Gesund Partnersin projekteissa vaikuttavuusinvestoinnit ja yleisesti tulosperusteinen rahoitus on ollut alusta alkaen tärkeä teema. Jotta hyvinvointipalveluille ja uusille innovaatioille syntyisi markkina, pitää vaikuttavuutta analysoida ja palveluiden rahoitus pyrkiä sitomaan todennettuihin hyötyihin. Näin toimimalla saadaan uudet innovaatiot käyttöön ja varmistettua rahoitus myös ennaltaehkäiseville palveluille.

Mm. näiden teemojen parissa Gesund Partnersilla aloittaa täsmätukea tarjoavana neuvonantajana Roland Möller (Senior advisor, social finance), jolla on pitkä ura finanssialan johtotehtävissä. Roland on koulutukseltaan KTM (rahoitus, Hanken) sekä FM (filosofia, Helsingin yliopisto).

Lämpimästi tervetuloa!