Jarkko Malviniemi liittyy GP:n tiimiin!
Jarkko Malviniemi personal photo

Tiimiimme liittyy marraskuun alussa Jarkko Malviniemi, joka tulee toimimaan GP:llä innovaatiojohtajana (Chief Innovation Officer). Jarkko tuo mukanaan runsaasti osaamista niin digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista kuin muotoiluajattelusta. Hän on toiminut muun muassa Siili Solutions Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja sekä vastannut yrityksen Data & tekoäly -liiketoiminnasta sekä innovaatiotoiminnasta. Jarkon erityisosaaminen liittyy kyky hahmottaa ja purkaa laajoja kokonaisuuksia. Viime vuosina hän on hyödyntänyt tätä kykyään ihmislähtöisten palveluiden muotoilussa ja kehittämisessä eri toimialoilla.

Uutiskirjeemme toimittaja Darja Urvas haastatteli Jarkkoa liittyen hänen odotuksiinsa näin uuden edessä:

Nyt siirtyessäsi GP:lle, mitä haluaisit ideaalitilanteessa tehdä GP:llä?

’’Haluan erityisesti sukeltaa syvemmälle niihin isoihin kysymyksiin, joita tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa näemme yhteiskunnassamme, terveydenhuollossa ja hyvinvoinnissa. En tarkoita pelkästään sitä, miten hyvinvointialueet selviävät omista vastuistaan, miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa tai miten sairaanhoitajille saataisiin kilpailukykyisempi palkka, vaan vielä enemmän sitä, miten voimme kehittää innovaatioilla ratkaisumalleja, jotka ovat sekä ihmiselle että ympäristölle parempia ja kestävämpiä kuin tänä päivänä ja jotka ovat entistä vaikuttavampia ja taloudellisempia. Uskon, että teknologialla ja digitaalisuutta hyödyntävillä ratkaisuilla on oma merkityksensä tässä muutoksessa.’’

Entä mitä toivot tuovasi tiimiin?

’’Toivon tuovani GP:n tiimiin ripauksen luovuutta, hippusen lisää teknologiaosaamista sekä kokemuksia digitalisaatiossa pidemmällä olevilta toimialoilta. Olen työskennellyt kymmenien eri toimialojen kanssa sadoissa eri projekteissa sekä pienien startuppien että globaaleiden organisaatioiden kanssa.  

Kokemukseni käyttäjälähtöisen suunnittelun, muotoiluajattelun sekä ketterän palvelukehittämisen puolelta istuu saumattomasti jo nykyiseen GP:n tekemiseen ja näistä lähtökohdista on hyvä kehittää organisaatioille data- ja ihmislähtöisiä innovaatioita.

Viime vuosina olen itse perehtynyt ihmislähtöisen, luotettavan ja vastuullisen tekoälyn suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien tunnistamiseen. Tällä uudehkolla tekoälyn alueella yhteiskunnallinen vaikutus on merkittävä. Tuleva lainsäädäntö ja riskit ovat tässäkin läsnä, mutta erityisen tärkeänä pidän tekoälyn tarkoituksenmukaisuutta ja eettisiä ulottuvuuksia kuten läpinäkyvyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.’’

Olisi mukava kuulla, mitä odotuksia sinulla on?

’’Suurimmat odotukseni liittyvät tällä hetkellä siihen minkälaiseksi matka muodostuu, kun pääsee sukeltamaan yhä syvemmälle osittain itselle tuoreeseen kontekstiin ja sen mukana tuomiin kiemuroihin. Odotan innolla päästä havainnoimaan ja ratkomaan päivänpolttavia isoja kysymyksiä.

Päivänselvää on, että tarvitaan merkittävää rakenteellista uudistumista sekä yhä älykkäämpiä digiajan toiminta- sekä liiketoimintamalleja oli sitten kyse sairauksien hoidosta, ennaltaehkäisystä, toiminnan tehokkuudesta tai strategisesta yli ajan menevästä innovaatiotoiminnasta. Odotan innolla syventymistä eri teemoihin.’’


Viimeisenä kysymyksenä kysyisin, mitä tulevaisuuden toiveita sinulla on GP:lle liittymisen suhteen?

’’Ensivaikutelma GP:n tiimistä on mahtava. Nautin suunnattomasti “can do” -asenteesta sekä tiimin monialaisuudesta, joka on käsinkosketeltava. Vaikuttavuus sekä vastuullisuus kantavina teemoina puhuttelevat sekä itseä että yhteisöä. Toivon, että jaamme samankaltaiset arvot sekä vahvan tahtotilan yhä useamman alalla toimivan tahon kanssa ja voimme yhdessä luoda tarinoita, joita voi jakaa myöhemmin kiikkustuolissa.’’ 

Olemme innoissamme saadessamme Jarkon osaksi GP:n tiimiä. Tervetuloa porukkaan!