Miten vaikuttavuusinvestointi näyttäytyy sote-ammattilaisen silmin?  
spark

Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena toimintana ja tekoina se sitä ymmärryksen tasolla olisi, ainakaan aluksi.  

”Työkalu, joka mahdollistaa eri toimijoiden sitouttamisen kohti yhteistä tavoitetta” 

Vaikuttavuusinvestoimisessa ja vaikuttavuusinvestointiin pohjautuvaa ohjelmaa pystyttäessä omien havaintojen perusteella tulee huomioida lukuisia asioita, joista tärkeimpänä on näyttäytynyt yhteinen käsitys lopullisesta tavoitteesta ja sen arvosta. On ollut helpompi käsitellä ja ymmärtää aiheeseen liittyviä elementtejä, kun on pitänyt mielessä lopullisen tavoitteen. Kuitenkaan lopullista tavoitetta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa täydellisen terveyden tilaa väestötasolla emme tule saavuttamaan. Tätä kohti meidän tulee kuitenkin aktiivisesti pyrkiä.  

Suosittelen kaikkia, etenkin sote-alalla toimivia tutustumaan tarkemmin vaikuttavuusinvestoimiseen (jos aihe ei aikaisemmin tuttu) aikaisempien GP:n blogien kautta - esim. täältä ja täältä. Koen, että laaja-alaisempi ymmärrys myös sote-sektorilla vahvistaisi yleistä tahtotilaa vaikuttavuusinvestoimisen ympärillä.  

Rajallisten resurssien maailmassa, kuten Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaikuttavuusinvestoinneille ja täten innovatiivisille tulosperusteisille kumppanuuksille olisi hyvin perusteltua tarvetta - etenkin uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023.  

Waltteri Lemola 

Ps. Jos vaikuttavuusinvestoiminen kiinnostaa laajemmin, suosittelen tilaamaan Gesund Partnersin uutiskirjeen täältä. Parin kuukauden välein ilmestyvän uutiskirjeemme seuraava otsikko on nimittäin “Vaikuttavuusinvestoiminen mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimet resurssiniukkuudessa”  

Kuva: Unsplash.com