Avoin ja maksuton Rethinking Health -verkkokurssi tukee vaikuttavuutta tavoittelevia hyvinvointialueita

Vuoden 2022 päättyessä yli 1200 opiskelijaa oli suorittanut Gesund Partnersin ja MinnaLearnin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tuottaman Rethinking Health - vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin. Nyt kurssi on myös päivitetty hyvinvointialueaikaan.

Sekä suomeksi että englanniksi tarjolla olevan, kaikille avoimen ja maksuttoman Rethinking Health -verkkokurssin ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2020. Julkaisun jälkeen opiskelijavirta on kasvanut tasaisesti. Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon osaaminen Suomessa ja ulkomailla on kurssin myötä kasvanut yli 2400 opintopisteen (ECTS) verran. Komeita lukuja, mutta tavoitteenamme on edelleen lisätä opiskelijavirtaa muun muassa hyvinvointialueita avoimen ja maksuttoman kurssin hyödyntämiseen kannustamalla. Nyt kurssin sisältö on myös päivitetty uuden sote-mallin mukaiseksi.

Hyvinvointialueiden lisäksi Rethinking Health -kurssia markkinoidaan tänä vuonna aktiivisesti kaikille aihepiiriä opettaville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille Suomessa. Näin rakennamme myös vaikuttavaa koulutusjärjestelmää, jossa parhaat oppimisen resurssit jaetaan laajasti ja avoimesti eri oppilaitosten kesken. Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto koskettaa eri tehtävissä toimivia sote-ammattilaisia kaikilla toiminnan tasoilla. Esimerkiksi johdolle se voi tarkoittaa lähinnä sote-tiedolla johtamisen kehittämistä ja käytännön asiakastyössä taas uusien vaikuttavien toimintamallien kehittämistä, käyttöönottoa ja jakamista.  

Ilman toteuttamisen mahdollistaneita kumppaneita Rethinking Health ei olisi koskaan syntynyt. Matka vaikuttavuusperusteiseen ajatteluun, päätöksentekoon ja terveydenhuoltoon on pitkä, minkä tietävät myös jo neljättä vuotta kurssiin sitoutuneet tukijamme Mehiläinen / Meliva, Janssen / Johnsson & Johnsson sekä Novartis.

Kaikki kolme kumppania toimivat myös Suomen ulkopuolella, mikä korostaa vaikuttavuusteeman universaalia luonnetta. Erilaisissa yhteiskunnissa vaikuttavuuden toteuttaminen voi poiketa, mutta päätavoite on sama: tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia käytössä olevilla resursseilla, jotka ovat aina lopulta myös rajalliset.

Otetaan yhteiseksi tavoitteeksi tehdä Suomesta monipuolisella tiedolla johdetun vaikuttavuuden mallimaa, jossa koko väestö saa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti tarvitsemansa hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Meillä on siihen varaa, vain vaikuttavasti!   

Tatu Laurila