Ella Häkkinen liittyy Gesund Partnersin tiimiin!

Ella Häkkinen liittyy Gesund Partnersin tiimiin, missä hänen tehtävänään on ratkoa sosiaali- ja terveysalan monisyisiä haasteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa ketterien kehitysmenetelmien, yhteisluomisen ja käyttäytymistieteen avulla. Ella on koulutukseltaan käyttäytymistaloustieteen maisteri Kasselin yliopistosta, ja hän on aiemmin työskennellyt sekä markkinoinnin että digitalisaation johto- ja konsultointitehtävissä mm. Futuricella ja Serresillä. 

Tuuppausmetodologiaa ja valinta-arkkitehtuuria opiskellut Ella on mahtava lisä GP:n tiimiin, jossa tähdätään väestötason terveyden- ja hyvinvoinnin haasteiden ratkomiseen ennaltaehkäisevin keinoin. Ella tuo mukanaan huippuosaamista liiketoimintamallien ketterästä kehittämisestä, esimerkiksi uudenlaisten digitaalisten ansaintalogiikoiden muotoilemisesta, ja startup-yritysten kasvun kiihdyttämisestä, ja on juuri oikea henkilö vauhdittamaan GP:n asiakkaiden kasvua ja kehitystä. 

Ella selittää, että siinä missä perinteiset terveyden edistämisen keinot kohdistuvat tietoisen käyttäytymisen säätelyyn kuten tiedon jakamiseen, käyttäytymistieteistä juontavassa tuuppauksessa lähtökohdaksi otetaan ihmisen automaattinen, ympäristön säätelemä käyttäytyminen. ”Markkinoinnissa ihmisten valintoihin vaikuttaminen heidän tiedostamattaan on ollut arkipäivää jo kauan” toteaa aiemmin markkinointia johtanut Ella. Valinta- ja toimintaympäristön muokkaamista on kuitenkin hyödynnetty tuloksellisesti myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  

Ella näkee kuitenkin tuuppauksen metodina muiden joukossa. Jokaisen asiakkaan yksilöllinen haaste on se mikä määrittää millä keinoin asiaa kannattaa ratkoa. Ellan mukaan tärkeintä projektin onnistumisen kannalta on muodostaa jaettu ymmärrys ratkaistavasta haasteesta asiakkaan kanssa, osallistaa mahdollisimman monipuolisesti ilmiöön liittyviä sidosryhmiä, ideoida useita vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia ja validoida niiden käytännön soveltuvuutta.  

Lämpimästi tervetuloa Ella – upeaa saada sinut joukkoomme!