Vinkkejä yhdenvertaisen työyhteisön varmistamiseksi

Tässä blogissa Gesund Partnersin henkilöstö- ja hyvinvointiasioista vastaava Heta Siranko jakaa omaan kokemukseensa perustuvia sekä Setan Inklusiivisuus-koulutuksesta ammennettuja oppeja keinoista, joilla edistää työyhteisön yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus on Gesund Partnersille tärkeä periaate ja ajankohtainen kysymys myös esimerkiksi toimintansa käynnistäneille hyvinvointialueille. Monimuotoisuus nimittäin parantaa työntekijäkokemusta, varmistaa organisaation innovatiivisuutta ja siten kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Haluan tällä blogillani juhlistaa omalta osaltani Pride-viikkoa, sillä yhdenvertaisuus on Gesund Partnersille aivan keskeinen periaate. Vaikka moni saattaa ensin ajatella, että moninaisuus ei kosketa meitä henkilökohtaisesti, niin on hyvä pohtia asiaa vähän tarkemmin. Sateenkaari-ihmisiä on väestössä 10-15 % ja kun heidän läheisensä sekä esimerkiksi kollegansa otetaan huomioon, asia koskettaakin jo meitä kaikkia. Siksikin meidän jokaisen on syytä tehdä oma osamme reilun ja yhdenvertaisen ympäristön edistämiseksi. Kyseessä on myös työyhteisöjen kulttuurin sekä kilpailukyvyn ja onnistumisen kannalta varsin kriittinen seikka.

Yhdenvertaisuus on periaatteen lisäksi kilpailukykytekijä

Yhdenvertaisuuden periaatetta on tärkeää toteuttaa systemaattisesti joka päivä, eikä asian tulisi olla pelkkiä koristesanoja tai satunnaisia kampanjoita. Nykyisellään tekoja ei kuitenkaan ole riittävästi, sillä esimerkiksi Suomessa vain 8 % sateenkaari-ihmisistä uskaltaa olla avoimesti sateenkaarevia työyhteisössään. EU:n keskiarvo on 21 %, joka ei sekään aiheuta syytä juhlaan.

Suomen huonot lukemat korostavat pikaisten tekojen ja toimien tärkeyttä. Organisaatioiden tulisi varmistaa kaikille työympäristöt, jossa jokainen voi olla juuri sitä mitä on, ilman pelkoa syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Tämä koskettaa ihan kaikkia työyhteisöjä - niin pieniä ja suuria toimijoita, kuin yksityisiä, julkisia tai kolmannen sektorin organisaatioita. Kyse on periaatteen lisäksi myös kilpailukykykysymyksestä. Kilpailu osaajista on kovaa ja tulevaisuudessa loistavat vain sellaiset työyhteisöt, jotka tarjoavat aivan kaikille turvallisen kulttuurin sekä moninaisuuden kautta osaavat innovoida uusia ratkaisuja asiakkaiden arkeen.

Inklusiivisuutta edistävät toimet ja teot

Seuraavaksi haluan jakaa muutamia oppeja Setan mainiosta inklusiivisuuskoulutuksesta, johon minulla oli ilo osallistua. Toivon, että nämä käytännönvinkit auttavat meitä kaikkia edistämään yhdenvertaisuutta työyhteisöissämme:

1. Murretaan normatiivisia ajattelumalleja: On tärkeää tiedostaa, että sukupuoli ei ole vain kaksiulotteinen käsite. Kun tutustumme uusiin tai jo tutumpiinkin kollegoihin, emme voi olettaa esimerkiksi heidän puolisonsa sukupuolta. Annetaan tilaa erilaisille parisuhteille ja perhemuodoille.

2. Puututaan vähemmistöjä loukkaavaan huumoriin: Jos kollega kertoo vitsin, joka loukkaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä (tai muita vähemmistöjä), on tärkeää puuttua siihen. Vähemmistöjä loukkaava huumori ylläpitää normatiivisia ajattelumalleja. Rohkaistaan avointa keskustelua ja kerrotaan, että tällaiset vitsit eivät ole hyväksyttäviä työyhteisössämme.

3. Ollaan tukena: Sateenkaarevat kollegamme saattavat kokea haasteita työympäristössä. Kerrotaan heille avoimesti, että olemme heidän tukenaan. Pienikin ele voi tuoda suurta merkitystä ja auttaa luomaan turvallisen työympäristön.

4. Kunnioitetaan itsemäärittelyoikeutta: Jokaisella on oikeus määritellä itsensä tai olla määrittelemättä. Kunnioitetaan kollegoidemme itsemäärittelyä heidän sukupuolensa, seksuaalisuutensa tai muiden identiteettiensä osalta. Käytetään nimeä ja pronomineja, joita he haluavat käyttää.

5. Oletetaan moninaisuus, kun teemme oletuksia tai kohtaamme uusia ihmisiä. Vältetään olettamasta toisen henkilön sukupuolta tai seksuaalisuutta. Annetaan tilaa ja mahdollisuuksia jokaiselle kollegalle ilmaista oma identiteettinsä.

6. Ei pelätä vuorovaikutustilanteita: kaikkea ei tarvitse tietää eikä osata, oppimisen halu on tärkeintä! Jos kuitenkin mokaamme (inhimillisessä vuorovaikutuksessa sattuu ja tapahtuu), pyydämme anteeksi, otamme opiksemme ja menemme eteenpäin.

Yhdenvertaisuus on yhteinen asia ja muutos edellyttää laajan toimijarintaman ponnisteluja

Teen itse päivittäistä työtä sen eteen, että työyhteisömme kehittyy ja pitkäjänteisesti sitoutuu inklusiivisuuden toteuttamiseen. Meille gesundilaisille yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus eivät ole vain teemoja tai juhlapäiviä, vaan periaatteita, joita kunnioitamme vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteenamme on systemaattisesti ylläpitää työympäristöä, jossa jokainen työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.

Tiedostan, että kaikkialla lähtökohdat yhdenvertaisuustyön tekemiseen eivät ole yhtä hyvät. Gesund Partners on uusi, vain neljä vuotta vanha organisaatio. Siksi moninaisuutta tukevat toimet ja käytännöt muotoutuivat melko luonnostaan osaksi organisaation ”tyhjästä” rakentuvaa toimintaa. Käyn mielelläni vuoropuhelua ja jaan omia kokemuksiani esimerkiksi hyvinvointialueiden tai muiden organisaatioiden HR- tai yhdenvertaisuusosaajien kanssa, kokemusten ja oppien jakamiseksi. Olkaahan siis matalalla kynnyksellä yhteydessä, olisi mahtava oppia yhdessä ja varmistaa yhdenvertaisempaa huomista!

Aurinkoista kesää ja turvallista Pride-viikkoa toivottaen,

Heta

---

Lähde: Setan inklusiivisuus-koulutus 8.6.2023. Kuva Unsplash.com