Author: admin
Yksilöllisiä polkuja metsässä

Synteettinen data mahdollistaa kauan kaivatun loikan tietoperusteisessa johtamisessa sekä yksilöllisemmissä palveluissa

Elokuussa julkaistussa blogissaan Gesund Partnersin analyytikko Waltteri Lemola mainitsi synteettisen datan tarjoaman potentiaalin esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämisessä. Oheisessa innovaatiojohtajamme Jarkon sekä vanhemman datatieteilijämme Niklaksen yhteisblogissa syvennytään tarkemmin synteettisen datan tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä varsin tärkeään yksityisyysnäkökulmaan. Millainen data on synteettistä? Aluksi on hyvä ymmärtää perusasiat eli mistä synteettisessä datassa on kysymys. Synteettinen data tarkoittaa keinotekoisesti luotuja laajoja […]

Tekoäly on kätevä kumppani asiakaspersoonien muotoilemisessa

Tässä blogissaan Gesund Partnersin analyytikko Waltteri Lemola pohtii generatiivisen tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia sote-ammattilaisen näkökulmasta ja erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen keskittyen. Tekoälyn maihinnousu tapahtui lopulta rytinällä ja ChatGPT:n vauhdittamana Nykyisessä tekoälyn sävyttämässä toimintaympäristössä voidaan todeta, että organisaatioiden tekemä innovaatiotyö, toimialasta ja sektorista riippumatta tulee kiihtyvällä tahdilla muuttumaan generatiivisen tekoälyn kehittymisen myötä. Kyse on sekä luovuus- että tehokkuusloikasta. […]

Vinkkejä yhdenvertaisen työyhteisön varmistamiseksi

Tässä blogissa Gesund Partnersin henkilöstö- ja hyvinvointiasioista vastaava Heta Siranko jakaa omaan kokemukseensa perustuvia sekä Setan Inklusiivisuus-koulutuksesta ammennettuja oppeja keinoista, joilla edistää työyhteisön yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus on Gesund Partnersille tärkeä periaate ja ajankohtainen kysymys myös esimerkiksi toimintansa käynnistäneille hyvinvointialueille. Monimuotoisuus nimittäin parantaa työntekijäkokemusta, varmistaa organisaation innovatiivisuutta ja siten kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Haluan tällä blogillani juhlistaa […]
Planet

Sairauksien ennaltaehkäisy on kestävää kehitystä parhaimmillaan

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE on jokaisen aloittaneen hyvinvointialueen agendalla. Jo vuosia Suomessa ja ympäri maailmaa on puhuttu tarpeesta siirtää painopistettä sairaudenhoidosta terveyden edistämiseen ja vahvistaa ennakoivaa otetta reaktiivisen sijaan. Resurssinäkökulmastakin tarve on ilmeinen, mutta systeemisen muutoksen kitka ja psykologiset tekijät ovat vielä toistaiseksi olleet resurssiviisautta vahvempia. Blogissaan Heidi Annala pohtii, voisiko planetaarisen terveyden […]

Henkilökohtaisen talouden ja hyvinvoinnin kytkös on vahva – siksi sosiaalinen luototus tulee todelliseen tarpeeseen

Valtioneuvoston selvitys ylivelkaantumisen kehityksestä antaa näkökulmaa siihen, että ylivelkaantumisen hillitseminen ei ole tärkeää vain kuluttajan näkökulmasta, vaan sillä voi olla laajempiakin yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutuksia. 1.8.2023 tulee voimaan lakimuutos, joka velvoittaa hyvinvointialueita tarjoamaan sosiaalisen luototuksen palvelua erityisesti pienituloisille ja vähävaraisille, millä olisi mahdollista vaikuttaa muun muassa ylivelkaantumisen estämiseen. Tästä aiheesta konsulttimme Darja Urvas kertoo seuraavaksi tarkemmin. Pienituloisuus […]
Football in a net

Hyvinvointialueiden resurssiviisas kehittäminen edellyttää portfolioajattelua 

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja nyt fokus on vahvasti toiminnan käynnistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämiseen liittyen esitettyjä kysymyksiä ovat: milloin uudistamiseen keskittyviä panostuksia tulisi tai voisi lisätä sekä kuinka paljon sekä millaiseen tekemiseen? Tässä blogissa Gesund Partnersin Ville Koiste esittelee portfolioajatteluun pohjautuvaa kehittämisen mallia keinona varmistaa hyvinvintialueiden resurssiviisaat kehityspanokset.  ”All in black?” – elinkaari- ja portfolioajattelulla […]
Tablet and mobile phone

Digitaalisista itsepalvelukioskeista apua terveydenhuollon osaajapulaan?

Terveydenhuollon osaajapulan keskellä tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja muun muassa päivystyksiin kohdistuvan paineen keventämiseen. Digitalisaation potentiaali on toistuvasti esillä niin poliitikkojen kuin alan päätöksentekijöidenkin puheissa. Tässä blogissa nostan keskusteluun terveydenhuollon itsepalvelukioskit, joita on maailmalla hyödynnetty menestyksekkäästi sekä palveluiden saatavuuden parantamiseen että muun muassa päivystystoiminnan tehostamiseen. Mitä ovat terveydenhuollon itsepalvelukioskit? Terveydenhuollossa hyödynnettävät itsepalvelukioskit (engl. self-check-in kiosks, medical […]

Pohjois-Savoon kehittyvän ekosysteemin tavoitteena parempi muistiterveys ja kestävämpi sote

Suomessa on keskusteltu muutamia vuosikymmeniä siitä, miten pääosin julkisesti rahoitetusta tutkimuksesta jalostuisi julkaisujen lisäksi kasvua ja elinvoimaa lisääviä innovatiivisia ratkaisuja. Tässä blogissa tuon esiin erilaisen kulman tutkimukseen liittyvästä taloudellisesta potentiaalista: väestöterveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen liittyvät hyödyt. Taloudellisilla mittareilla kyse on miljardiluokan haasteesta ja mahdollisuudesta ikääntyvän väestön palvelutarpeessa. Kaikille meille tärkeää elämänlaatua olisi tarjolla roppakaupalla tavoiteltavien […]
VR-technology

Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 2/2)

Edellisessä blogissani avasin ajatuksiani potentiaalista, joka liittyy HYTE-toiminnan tiedolla johtamiseen (Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 1/2) – Gesund Partners). Tässä blogissa pureudun konkreettisiin keinoihin ja ratkaisuihin, joilla toivon antavani syötettä HYTE-toiminnan kehittämiseen digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien äärellä. Digitaaliset palvelut osana HYTEä Totesin edellisessä kirjoituksessani, että ”parempaa tietopohjaa tarvitaan sekä asiakasymmärryksen parantamiseksi että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin, […]
Gesund hack

Gesund Hack – vertaisoppimista hackathonin muodossa

Tervehdys lumiselta Leipätehtaalta! Näin projektityössä joulun ja vuodenvaihteen välipäivät ovat usein hieman hiljaisempaa aikaa ja siten arvokas mahdollisuus kanavoida energiaa sisäiseen kehittämiseen. Tänä vuonna kehitimmekin juuri tätä varten itsellemme lahjaksi Gesund Hackin: hackathon-logiikkaa hyödyntävän vertaisoppimisen konseptin. Gesund Hack on kahden päivän (29.-30.12.) työpajakokonaisuus, jonka toteutamme samalla Howspace-yhteistyöalustalla, jonka olemme viimeisen kahden vuoden aikana asiakkaidemme kanssa […]