BLOGI

Tarinoita ja uutisia

Seuraa kuulumisiamme ja tiimimme esille tuomia ajankohtaisia sisältöjä ja näkökulmia ilmiöistä, sotesta, hyvinvoinnista ja innovaatioista.

Gesund illustration meet in cafe

Pysy ajantasalla –

tilaa sosiaali- ja terveysalan uudistajille räätälöity uutiskirjeemme!

Uutiskirjeemme ilmestyy parin kuukauden välein ja sisältää asiantuntijoidemme blogikirjoituksia, tiimiimme liittyviä uutisia sekä valikoituja linkkejä uutiskirjeen teemaan liittyviin raportteihin tai artikkeleihin.

spark
Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena […]

Jarkko Malviniemi personal photo
Tiimiimme liittyy marraskuun alussa Jarkko Malviniemi, joka tulee toimimaan GP:llä innovaatiojohtajana (Chief Innovation Officer). Jarkko tuo mukanaan runsaasti osaamista niin digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista kuin muotoiluajattelusta. Hän on toiminut muun muassa Siili Solutions Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja sekä vastannut yrityksen Data & tekoäly -liiketoiminnasta sekä innovaatiotoiminnasta. Jarkon erityisosaaminen liittyy kyky hahmottaa ja purkaa laajoja kokonaisuuksia. Viime […]

Yhteiskunnallisia haasteita ratkaistaessa eri toimijoiden välinen yhteistyö on käytännössä välttämätöntä. Yleensä yhteistyön tulee loikkia sekä sektori- että hallintorajojen yli. Tällaisessa kontekstissa eräs keskeinen lähtökohta on myös miettiä yhteiskehittämisen tavat ja menetelmät erilaiset osallistujat huomioiden. Eräs yhteiskehittämiselle keskeinen käsite on jaettu arvo. Jaettu arvon käsite rakentaa yhteyden yhteiskunnan ja väestön tarpeiden sekä organisaation oman menestyksen välille. […]

Human hands overlapping each other
Kehittämisellä pyritään aina muutokseen. Kun organisaatioissa uudistetaan strategiaa, kehitetään uusia palveluita tai muotoillaan uusia toimintamalleja, tavoitteena on synnyttää uutta arvoa yhteiskunnalle, organisaatiolle tai ihmisille – asukkaille, asiakkaille, työntekijöille tai sidosryhmille. Yhdessä kehittäminen varmistaa tavoitellun muutoksen toteuttamisen: se on keino ihmislähtöisen ajattelun vahvistamiseen, jaetun arvon varmistamiseen sekä kehittämisen vaikuttavuuden varmistamiseen. Yhteinen tavoite kehittämisen lähtökohtana Kaiken kehittämistyön […]

Gesund Partnersin projekteissa vaikuttavuusinvestoinnit ja yleisesti tulosperusteinen rahoitus on ollut alusta alkaen tärkeä teema. Jotta hyvinvointipalveluille ja uusille innovaatioille syntyisi markkina, pitää vaikuttavuutta analysoida ja palveluiden rahoitus pyrkiä sitomaan todennettuihin hyötyihin. Näin toimimalla saadaan uudet innovaatiot käyttöön ja varmistettua rahoitus myös ennaltaehkäiseville palveluille. Mm. näiden teemojen parissa Gesund Partnersilla aloittaa täsmätukea tarjoavana neuvonantajana Roland Möller […]

Edellisessä blogissa esittelimme Gesund Wayksi kutsumamme vaikuttavan kehittämisen viitekehyksen. Kuten blogissa totesimme, tulevaisuuskyvykkyys on keskeinen osa vaikuttavaa kehittämistyötä. Jotta uudistamis- ja kehittämistyö kestää myös toimintaympäristön muutosta, olemme integroineet tulevaisuustyön keskeiseksi osaksi kaikkea kehittämistä. Seuraavaksi esittelemme projekteja, joissa olemme pyrkineet huomista hahmottaen vahvistamaan kumppaneidemme kykyä tavoitteissaan onnistumiseksi – tulevaisuutta kestävällä tavalla. Ensimmäinen esimerkkimme esittelee yhteistyötämme Y-Säätiön […]

Gesund Partners täyttää ensi keväällä neljä vuotta ja tiimissämme on jo kymmenen rautaista osaajaa. Matkallamme olemme saaneet tehdä töitä upeiden kumppaneiden kanssa eri sektoreilta – niin pienempien kuin useampia vuosia kestäneiden aloitteiden muodossa. Mikä tärkeintä, on ollut upeaa huomata laajalti jaettu tahtotila kestävämmän tulevaisuuden ja ihmislähtöisempien palveluiden varmistamiseksi. Tätä kohti me ponnistelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa. […]

Hei taas! Trainee-jaksoni Gesund Partnersilla etenee. Ei pelkästään ajallisesti, vaan myös omat tiedot ja taidot konsultoinnin parissa. Tässä blogipostauksessa käsittelen hieman käytännön työskentelyä GP:llä sekä arvojen toteutumista käytännössä. Traineena GP:llä minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviini ja keskittyä taitoihin, joita itse olen halunnut kehittää. Konkreettisena esimerkkinä tästä on erilaisten työpajojen fasilitointi, joista minulla ei […]

Kulttuuriimme GP:llä kuuluu olennaisesti yritteliäisyys sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen. Kesäloman kynnyksellä meillä on ilo ilmoittaa uusista osakkaista. Uusien nimitysten myötä Gesund Partnersin osakkaat ovat: Anna Liuskari, operatiivinen johtaja,Heta Siranko, terveyden edistämisen konsultti ja HR Lead,Tatu Laurila, strategiajohtaja,Panu Laturi, tiimin ulkopuolinen neuvonantaja, joka on ollut mukana tukemassa GP:n tarinaa perustamista alkaen,sekä perustajat Paavo Perttula ja Ville […]

Moikka vaan kaikille! Aika rientää hyvässä seurassa ja mielenkiintoisten projektien parissa. Näin kuvailisin ensimmäistä kuukauttani Gesund Partnersilla sen historian ensimmäisenä traineena. Jos et ole aikaisemmin kuullut Gesund Partnersista, niin Gesund Partners on hyvinvointihaasteiden ratkomiseen keskittynyt luova strategiayritys, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan uudistumista sekä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. Miten päädyin Gesund Partnersille traineeksi? Törmäsin Gesundiin […]