Gesund Partners

Gesund Partners on väestötason ongelmia kuten elintapasairauksia ratkova konsulttitoimisto Suomesta.

Gesund Partnersin tavoite on muuttaa sosiaali- ja terveysala ihmisläheiseksi ja tehokkaaksi. Yritys toimii ilmiölähtöisesti eli ongelmia lähestytään kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. Työssä käytetään asiantuntijoiden verkostoa, tutkimustietoa ja digitaalisia työvälineitä.

Gesund Partnersin perustivat Ville Koiste ja Paavo Perttula keväällä 2019. Ennen yhtiön perustamista molemmat työskentelivät konsulttiyhtiö Accenturella terveysalan johtotehtävissä. Koisteella ja Perttulalla on taustaa myös Sitrasta, rahoitusalalta sekä digitaalisen alan toimistoista ja startupeista.

Gesund Partnersin periaatteena on konkreettisiin projekteihin keskittyminen pelkän visioinnin sijaan.

Ota yhteyttä!

Miksi Gesund Partners perustettiin?

Hyvinvointivaltio on kriisissä. Väestö ikääntyy ja budjetit paukkuvat. Elintapasairaudet rasittavat systeemiä, eikä siinä pelkkä soteuudistus auta.

Kaikki tietävät, että nykyinen järjestelmä on tehoton. Jo vuosia on järjestetty seminaareja ja käynnistetty hankkeita terveydenhoidon suuntaamisesta sairauksia ehkäiseväksi ja väestön hyvinvointia parantavaksi, mutta todellisuudessa ihmisistä huolehtimiseen on jatkuvasti vähemmän resursseja ja ylikuormitetut sote-ammattilaiset keskittyvät hoitamaan liian pitkälle edenneitä vaivoja, mikä on lyhytnäköistä ja kallista.

Kansalaisille tilanne näkyy niin, että ihmiset pääsevät lääkäriin liian myöhään ja yleinen pahoinvointi lisääntyy.

Samaan aikaan tiede etenee jättiloikilla. Tutkitaan ennakoivaa ja kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa ja keksitään digitaalisia ratkaisuja, jotka pelastavat henkiä ja parantavat elämänlaatua väestötasolla. Mutta tieteen saavutukset eivät näy arjessamme. Sosiaali- ja terveysalalla on liikaa huonoa johtamista, vanhoja toimintatapoja ja muita järjestelmätason virheitä.

Systeemi on jumissa.

Kukaan meistä ei halua sairaalaan makaamaan. Haluamme voida hyvin, käydä mahdollisimman vähän lääkärissä, ja kun ikää kertyy, haluamme elää arvokasta ja iloista vanhuutta.

Yhteiskunnan tavoite voi ja pitää olla väestön hyvinvoinnin lisääminen. Sitä ei saavuteta hoitajamitoituksilla tai palkkaamalla lisää lääkäreitä. Tulee ajatella rohkeammin. Systeemiä pitää rikkoa ja korvata uudella ajattelulla.

Tehtävä on vaikea, muttei mahdoton. Meillä Suomessa on maailman parasta osaamista sote-alan systeemitason ongelmien korjaamiseen. Mullistukseen eli peruskorjaukseen tarvitaan kaikkien apua. Myös Suomen ulkopuolelta.

Olemme sote-alan urakoitsijoita ja pähkäilyn sijaan teemme töitä. Meillä on käynnissä monta projektia, joissa järjestelmää uudistetaan. Työn alla ovat muun muassa lasten lihavuus, sydänsairaudet ja terveysalan rooli kansantalouden veturina. Kuluneen vuoden aikana käynnistyneisiin projekteihin voit tutustua sivustomme Mitä teemme jo nyt -osiossa.

Keräämme parhaat voimat kokoon haasteesta riippuen ja tartumme toimeen. Parannamme maailmaa. Maalaamatta taivaanrantaa.

Miten voimme olla avuksi? 

Konsultointi
Tarjoamme strategiakonsultointia ja liiketoimintamuotoilua. Tyypillinen hanke liittyy uuden ilmiön – esimerkiksi vaikuttavuussijoittamisen – hahmottamiseen asiakkaan kontekstissa, jaetun arvon tunnistamiseen ekosysteemissä tai tulevaisuuteen keskittyvän selvityksen tekemiseen julkiselle sektorille. Olemme aina valmiita sitomaan osan palkkiostamme saavutettuihin tuloksiin.

Kyvykkyys palveluna
Sote-toimialan suuri murros herättää suurta huolta monissa alan vanhoissa organisaatioissa – toisaalta eteenpäin katsovat organisaatiot odottavat innolla tulevaa.

Me autamme selviytymään murroksesta. Tarjoamme tiimimme kyvykkyyttä palveluna: tulemme tilapäisesti mukaan asiakkaan organisaation toimintaan. Analysoimme asiakkaan tilanteen ja tarjoamme kokemukseen perustuvia näkökulmia siitä, miten toimiala muuttuu ja miten muutokseen kannattaa vastata.

Startup-ajattelua asiakkaillemme
Meillä on vankka kokemus startup-yritysten perustamisesta, kiihdyttämöohjelmista sekä vaikuttavien yhteishankkeiden kehittämisestä.

Tiedämme miten innovatiivinen tiimi toimii ja millä tavalla ideat skaalataan maailmanluokan ratkaisuiksi. Kontaktiverkostomme on laaja ja tuomme toisinaan yllättävätkin toimijat saman pöydän ääreen.