Gesund Partners

Olemme hyvinvointihaasteiden ratkomiseen keskittynyt strategiayritys. Tiimimme missiona ja intohimona on edistää yhteiskunnan uudistumista ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Toimimme ilmiölähtöisesti eli lähestymme ongelmia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. 

  • Muotoilemme tuloslähtöisiä strategioita sekä niiden edellyttämiä toimenpiteitä ja kumppanuuksia. Rakennamme asiakkaillemme uusia keinoja ja kyvykkyyksiä kiperimpien ongelmien ratkomiseksi sekä mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Edistämme myös uusia sosiaalisia innovaatioita ja missiolähtöisiä markkinoita. 
  • Toimimme asiakkaidemme kumppanina sekä toimintaympäristön muutoksen ennakoimisessa että sen uudistamisessa. Toteutamme muun muassa selvityksiä, uusien vaikuttavuusperusteisten toiminta- ja johtamismallien muotoilua ja tulevaisuustyöskentelyä. 
  • Mielestämme inspiroivat ja vaikuttavat teot ovat myös parasta mahdollista viestintää. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme profiloitumaan edistämänsä ilmiön ajatusjohtajina ja yhteiskunnan uudistajina.
  • Työssämme hyödynnämme osallistavia menetelmiä, dataa, tutkimustietoa sekä uusimpia digitaalisia välineitä – aina tavoitelähtöisesti  

Miten voimme olla avuksi? 

Konsultointi
Tarjoamme strategiakonsultointia ja liiketoimintamuotoilua. Tyypillinen hanke liittyy uuden ilmiön – esimerkiksi vaikuttavuussijoittamisen – hahmottamiseen asiakkaan kontekstissa, jaetun arvon tunnistamiseen ekosysteemissä tai tulevaisuuteen keskittyvän selvityksen tekemiseen. Olemme aina valmiita sitomaan osan palkkiostamme saavutettuihin tuloksiin.

Kyvykkyys palveluna
Sote-toimialan suuri murros herättää suurta huolta monissa alan vanhoissa organisaatioissa – toisaalta eteenpäin katsovat organisaatiot odottavat innolla tulevaa.

Me autamme selviytymään murroksesta. Tarjoamme tiimimme kyvykkyyttä palveluna: tulemme tilapäisesti mukaan asiakkaan organisaation toimintaan. Analysoimme asiakkaan tilanteen ja tarjoamme kokemukseen perustuvia näkökulmia siitä, miten toimiala muuttuu ja miten muutokseen kannattaa vastata.

Startup-ajattelua asiakkaillemme
Meillä on vankka kokemus startup-yritysten perustamisesta, kiihdyttämöohjelmista sekä vaikuttavien yhteishankkeiden kehittämisestä.

Tiedämme miten innovatiivinen tiimi toimii ja millä tavalla ideat skaalataan maailmanluokan ratkaisuiksi. Kontaktiverkostomme on laaja ja tuomme toisinaan yllättävätkin toimijat saman pöydän ääreen.