Gesund Partners

Olemme hyvinvointihaasteiden ratkomiseen keskittynyt strategiayritys. Tiimimme missiona ja intohimona on edistää yhteiskunnan uudistumista ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Toimimme ilmiölähtöisesti eli lähestymme ongelmia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. 

  • Muotoilemme tuloslähtöisiä strategioita sekä niiden edellyttämiä toimenpiteitä ja kumppanuuksia. Rakennamme asiakkaillemme uusia keinoja ja kyvykkyyksiä kiperimpien ongelmien ratkomiseksi sekä mahdollisuuksiin tarttumiseksi. Edistämme myös uusia sosiaalisia innovaatioita ja missiolähtöisiä markkinoita. 
  • Toimimme asiakkaidemme kumppanina sekä toimintaympäristön muutoksen ennakoimisessa että sen uudistamisessa. Toteutamme muun muassa selvityksiä, uusien vaikuttavuusperusteisten toiminta- ja johtamismallien muotoilua ja tulevaisuustyöskentelyä. 
  • Mielestämme inspiroivat ja vaikuttavat teot ovat myös parasta mahdollista viestintää. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme profiloitumaan edistämänsä ilmiön ajatusjohtajina ja yhteiskunnan uudistajina.
  • Työssämme hyödynnämme osallistavia menetelmiä, dataa, tutkimustietoa sekä uusimpia digitaalisia välineitä – aina tavoitelähtöisesti  

Miksi Gesund Partners perustettiin?

Hyvinvointivaltio on kriisissä. Väestö ikääntyy ja budjetit paukkuvat. Elintapasairaudet rasittavat systeemiä, eriarvoistuminen lisääntyy, eikä siinä pelkkä soteuudistus auta.

Kaikki tietävät, että nykyinen järjestelmä on tehoton. Jo vuosia on järjestetty seminaareja ja käynnistetty hankkeita sosiaali- ja terveydenhoidon suuntaamisesta ennaltaehkäiseväksi ja väestön hyvinvointia parantavaksi, mutta todellisuudessa ihmisistä huolehtimiseen on jatkuvasti vähemmän resursseja ja ylikuormitetut ammattilaiset keskittyvät korjaamaan liian pitkälle edenneitä ongelmia, mikä on lyhytnäköistä ja kallista.

Kansalaisille tilanne näkyy niin, että ihmiset saavat apua liian myöhään ja yleinen pahoinvointi lisääntyy.

Samaan aikaan tiede etenee jättiloikilla. Tutkitaan yksilöllistä terveydenhuoltoa ja keksitään ratkaisuja, jotka pelastavat henkiä ja parantavat elämänlaatua väestötasolla. Mutta tieteen saavutukset eivät näy arjessamme. Sosiaali- ja terveysalalla on liikaa huonoa johtamista, osaoptimointia ja muita järjestelmätason virheitä.

Systeemi on jumissa.

Kukaan meistä ei halua sairaalaan makaamaan tai jäädä yksin. Haluamme voida hyvin, käydä mahdollisimman vähän lääkärissä, ja kun ikää kertyy, haluamme elää arvokasta ja iloista vanhuutta.

Yhteiskunnan tavoite voi ja pitää olla hyvinvoinnin lisääminen. Sitä ei saavuteta hoitajamitoituksilla tai laatikkoleikeillä. Tulee ajatella rohkeammin. Systeemiä pitää rikkoa ja antaa tilaa ihmislähtöisille ideoille.

Tehtävä on vaikea, muttei mahdoton. Meillä Suomessa on maailman parhaat valmiudet sote-alan systeemitason ongelmien korjaamiseen. Mullistukseen eli peruskorjaukseen tarvitaan kaikkien apua. Myös Suomen ulkopuolelta.

Olemme sote-alan urakoitsijoita ja pähkäilyn sijaan teemme töitä. Meillä on käynnissä monta projektia, joissa järjestelmää uudistetaan. Työn alla ovat muun muassa sydänsairaudet, ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen, innovaatiomyönteinen sääntely ja terveysalan rooli kansantalouden veturina. Kuluneiden reilun kahden vuoden aikana käynnistyneisiin valikoituihin projekteihin voit tutustua sivustomme Mitä teemme jo nyt -osiossa.

Keräämme parhaat voimat kokoon haasteesta riippuen ja tartumme toimeen. Parannamme maailmaa. Maalaamatta taivaanrantaa.

Miten voimme olla avuksi? 

Konsultointi
Tarjoamme strategiakonsultointia ja liiketoimintamuotoilua. Tyypillinen hanke liittyy uuden ilmiön – esimerkiksi vaikuttavuussijoittamisen – hahmottamiseen asiakkaan kontekstissa, jaetun arvon tunnistamiseen ekosysteemissä tai tulevaisuuteen keskittyvän selvityksen tekemiseen. Olemme aina valmiita sitomaan osan palkkiostamme saavutettuihin tuloksiin.

Kyvykkyys palveluna
Sote-toimialan suuri murros herättää suurta huolta monissa alan vanhoissa organisaatioissa – toisaalta eteenpäin katsovat organisaatiot odottavat innolla tulevaa.

Me autamme selviytymään murroksesta. Tarjoamme tiimimme kyvykkyyttä palveluna: tulemme tilapäisesti mukaan asiakkaan organisaation toimintaan. Analysoimme asiakkaan tilanteen ja tarjoamme kokemukseen perustuvia näkökulmia siitä, miten toimiala muuttuu ja miten muutokseen kannattaa vastata.

Startup-ajattelua asiakkaillemme
Meillä on vankka kokemus startup-yritysten perustamisesta, kiihdyttämöohjelmista sekä vaikuttavien yhteishankkeiden kehittämisestä.

Tiedämme miten innovatiivinen tiimi toimii ja millä tavalla ideat skaalataan maailmanluokan ratkaisuiksi. Kontaktiverkostomme on laaja ja tuomme toisinaan yllättävätkin toimijat saman pöydän ääreen.