Gesund Partnersin tiimi koostuu liiketoimintastrategian, lääketieteen, terveystaloustieteen ja poliittisen vaikuttamisen asiantuntijoista.

Jarkko Malviniemi

Chief Innovation Officer

Paavo Perttula

CEO & Founder

Paavo Perttula on Gesund Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja. Paavolla on pitkä ja monivaiheinen ura yrittäjänä, liikkeenjohdon konsulttina ja asiantuntijana. Paavolla on myös pitkä kokemus palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä innovoinnista.

GP:llä Paavon tehtäviin kuuluu paitsi yrityksen johtamiseen liittyviä tehtäviä, myös konsultointia asiakasprojekteissa, joissa Paavo keskittyy erityisesti uusien liiketoimintamallien muotoiluun ja yleisemmin strategiakonsultointiin. Ennen GP:n perustamista Paavo toimi konsulttiyhtiö Accenturella johtavissa rooleissa mm. terveys- ja vakuutustoimialoilla. Paavoa motivoi konkreettinen tekeminen ja aito pyrkimys parantaa ihmisten hyvinvointia.

Koulutukseltaan Paavo on valtiotieteiden maisteri (VTM) ja pääaineenaan hän on lukenut kansantaloustiedettä.

email: paavo.perttula[at]gesund.partners / puhelin: +358 400347698

Ville Koiste

Chief Value Officer & Founder

Ville Koiste on Gesund Partnersin perustaja ja arvonluonnista vastaava johtaja.

Ville vastaa siitä, että GP:n luo toiminnallaan sekä teoillaan mahdollisimman paljon jaettua arvoa eli laajalti hyötyä yhteiskunnan eri alueille, työntekijöitä tai GP:n kumppaneita unohtamatta. Ennen Gesund Partnersin perustamista Ville on toiminut johdon konsulttina ja kehittäjänä mm. Accenturella, Sitrassa ja OP-Ryhmässä.

Koulutukseltaan Ville on kauppatieteiden maisteri.

email: ville.koiste[at]gesund.partners / puhelin: +358 400 974422

Noora Kupari

Manager, management consulting

Noora on erityisen kiinnostunut sote-kentän organisaatioiden tulevaisuuskyvykkyyden kasvattamisesta sekä teknologian ja inhimillisten kyvykkyyksien yhteydestä (tech for good).

Aikaisemmin Noora on työskennellyt konsultoinnin, innovaatiojohtamisen ja ennakoinnin parissa mm. Live-säätiössä (Lead, innovation & foresight) ja Demos Helsingillä. Nooralla on vahva kokemus projektijohtamisesta ja hän on työskennellyt myös sosiaalityöntekijänä. 

Koulutukseltaan Noora on valtiotieteiden maisteri (VTM) pääaineenaan sosiaalipolitiikka, minkä lisäksi hän on opiskellut tulevaisuudentutkimusta.

email: noora.kupari[at]gesund.partners / puhelin: +358 44 545 2302

Anna Liuskari

Chief Operating Officer, Management consultant, Partner

Anna Liuskari on kokenut liikkeenjohdon konsultti, joka on toiminut erityisesti organisaatioiden suurissa muutos- ja uudistumishankkeissa. Aikaisemmin Anna on työskennellyt muun muassa finanssialan johdon konsulttina Accenturella ja terveysteknologiayritysten neuvonantajana Tanskan Trade Councililla. Anna on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), ja hänen taustassaan yhdistyvätkin liiketoiminnallinen osaaminen, julkisen sektorin ymmärrys sekä ihmislähtöinen ajattelu. Gesund Partnersilla Anna vastaa projektityön kokonaisuudesta. 

email: anna.liuskari[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 4897345

Heta Siranko

Management consultant, HR Lead, Partner

Heta työskentelee Gesund Partnersilla etenkin hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen projektien parissa. Hetalla on parinkymmenen vuoden kliininen työkokemus sairaanhoitajan työstä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Lisäksi Heta on toiminut jo ennen Gesund Partnersia erilaisissa terveydenhuollon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutukseltaan Heta on sairaanhoitaja (YAMK) terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Lisäksi Heta on suorittanut syöpäsairaanhoitajan ja tutkimushoitajan tutkinnot.

Hetaa kiinnostaa erityisesti terveyden tasa-arvon lisääminen, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen monipuolisten keinojen hyödyntäminen, sote-ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työurien kehittäminen sekä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto.

email: heta.siranko[at]gesund.partners / puhelin: +358 445459508

Tatu Laurila

Strategy Director, Partner

Tatu on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on viime vuosina ollut vaikuttavuusperusteisen soten rakentaminen Suomeen. Tulevaisuuden sotessa tulisi Tatun mielestä pyrkiä johtamiseen, jossa päätösten vaikuttavuus on keskeinen ajuri. Tatulla on mittava johtamiskokemus sekä julkiselta, että yksityiseltä sektorilta lääketeollisuudesta.

email: tatu.laurila[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 5643024

Darja Urvas

Management Consultant

Darja Urvas työskentelee Gesund Partnersilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa projekteissa. Darjalla on kokemusta niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Hän on työskennellyt konsulttina sosiaali- ja terveystoimialalla sekä sosiaalityöntekijänä eri kunnissa. Koulutukseltaan Darja on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja pääaineenaan hän on lukenut sosiaalityötä. Lisäksi Darja on opiskellut sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoja.

Darjan mielenkiinnon kohteita ovat erityisesti sosiaalialan vaikuttavuuteen liittyvät teemat, johtajuus julkisella puolella sekä sosiaali- ja terveysalan ekosysteemit.

email: darja.urvas[at]gesund.partners / puhelin: +358 451597737

Anni Karjala

Researcher & advisor (public health)

Anni on taustaltaan lääkäri ja kehittää vaikuttavuusperusteisia malleja terveydenhuoltoon. Lisäksi Annia kiinnostaa digitalisaatio ja sen loputtomat mahdollisuudet.

Heidi Annala

Management consulting analyst, strategy

Heidin taustassa yhdistyy kestävyys- ja hyvinvointikysymysten analyyttinen tarkastelu laadullisia ja määrällisiä menetelmiä hyödyntäen. Sosiaali- ja terveysalan koukeroihin Heidi on perehtynyt yksityisen terveydenhuollon taloushallinnon, vanhusten hoidon digitalisaatioon liittyvän start-up:n ja kansainvälisen planetaariseen terveyteen paneutuvan konferenssin järjestämisen parissa.

Heidi on opiskellut biologiaa ja on juuri valmistumassa kestävyystieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta, tai Heidin omin sanoin: ”olen opiskellut elämän jäsentymistä taso kerrallaan genetiikasta ekologiaan ja yhteiskunnan kestävyysmurrokseen”.

Sanni Julkunen

Management Consultant & service designer

Sannin erityisiä ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittäminen, henkilöstökokemus, liikkumisen edistäminen, sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
 
Koulutukseltaan Sanni on terveystieteiden maisteri (TtM), pääaineinaan gerontologia ja kansanterveystiede.

email: sanni.julkunen[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 7058345