Gesund Partnersin tiimi koostuu liiketoimintastrategian, lääketieteen, terveystaloustieteen ja poliittisen vaikuttamisen asiantuntijoista.

Paavo Perttula

CEO & Founder

Paavo Perttula on Gesund Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja. Paavolla on pitkä ja monivaiheinen ura yrittäjänä, liikkeenjohdon konsulttina ja asiantuntijana. Paavolla on myös pitkä kokemus palvelumuotoilusta ja käyttäjälähtöisestä innovoinnista.

GP:llä Paavon tehtäviin kuuluu paitsi yrityksen johtamiseen liittyviä tehtäviä, myös konsultointia asiakasprojekteissa, joissa Paavo keskittyy erityisesti uusien liiketoimintamallien muotoiluun ja yleisemmin strategiakonsultointiin. Ennen GP:n perustamista Paavo toimi konsulttiyhtiö Accenturella johtavissa rooleissa mm. terveys- ja vakuutustoimialoilla. Paavoa motivoi konkreettinen tekeminen ja aito pyrkimys parantaa ihmisten hyvinvointia.

Koulutukseltaan Paavo on valtiotieteiden maisteri (VTM) ja pääaineenaan hän on lukenut kansantaloustiedettä.

email: paavo.perttula[at]gesund.partners / puhelin: +358 400347698

Ville Koiste

Chief Value Officer & Founder

Ville on sote-alan uudistaja ja innovaattori. Ville vastaa siitä, että GP:n luo toiminnallaan sekä teoillaan mahdollisimman paljon jaettua arvoa eli laajalti hyötyä yhteiskunnan eri alueille, työntekijöitä tai GP:n kumppaneita unohtamatta. Ennen Gesund Partnersin perustamista Ville on toiminut johdon konsulttina ja kehittäjänä mm. Accenturella, Sitrassa ja OP-Ryhmässä.

Koulutukseltaan Ville on kauppatieteiden maisteri.

email: ville.koiste[at]gesund.partners / puhelin: +358 400 974422

Anni Karjala

Public health specialist, researcher

Anni on taustaltaan lääkäri ja kehittää vaikuttavuusperusteisia malleja terveydenhuoltoon. Lisäksi Annia kiinnostaa digitalisaatio ja sen loputtomat mahdollisuudet.

Sukhmeet Panesar

Non-Executive Senior Adviser (Health Care Strategy)

Sukhmeet Panesar (Suki) trained as a doctor in emergency medicine and public health in London and has developed a unique set of skills for a clinician in the domains of management consultancy, health policy and academia, all at senior level. Furthermore, he has published widely in the field of health services research specifically patient safety and health system redesign (200+ publications).

Besides consulting work with GP, he leads digital transformation, strategy and development across a large group of 270+ individuals aggregated together from NHS England and NHS Improvement.

Heta Siranko

Consultant, health promotion & prevention

Heta työskentelee Gesund Partnersilla etenkin hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen projektien parissa. Hetalla on parinkymmenen vuoden kliininen työkokemus sairaanhoitajan työstä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Lisäksi Heta on toiminut jo ennen Gesund Partnersia erilaisissa terveydenhuollon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutukseltaan Heta on sairaanhoitaja (YAMK) terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Lisäksi Heta on suorittanut syöpäsairaanhoitajan ja tutkimushoitajan tutkinnot.

Hetaa kiinnostaa erityisesti terveyden tasa-arvon lisääminen, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen monipuolisten keinojen hyödyntäminen, sote-ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työurien kehittäminen sekä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto.

email: heta.siranko[at]gesund.partners / puhelin: +358 445459508

Anna Liuskari

Manager, Management consulting

Annan taustassa yhdistyy liiketoiminnallinen osaaminen ja julkisen sektorin ymmärrys. Koulutukseltaan Anna on YTM.

email: anna.liuskari[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 4897345

Tatu Laurila

Strategy Director, Partner

Tatu on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on viime vuosina ollut vaikuttavuusperusteisen soten rakentaminen Suomeen. Tulevaisuuden sotessa tulisi Tatun mielestä pyrkiä johtamiseen, jossa päätösten vaikuttavuus on keskeinen ajuri. Tatulla on mittava johtamiskokemus sekä julkiselta, että yksityiseltä sektorilta lääketeollisuudesta.

email: tatu.laurila[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 5643024

Darja Urvas

Management Consultant

Darja Urvas työskentelee Gesund Partnersilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa projekteissa. Darjalla on kokemusta niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Hän on työskennellyt konsulttina sosiaali- ja terveystoimialalla sekä sosiaalityöntekijänä eri kunnissa. Koulutukseltaan Darja on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja pääaineenaan hän on lukenut sosiaalityötä. Lisäksi Darja on opiskellut sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoja.

Darjan mielenkiinnon kohteita ovat erityisesti sosiaalialan vaikuttavuuteen liittyvät teemat, johtajuus julkisella puolella sekä sosiaali- ja terveysalan ekosysteemit.

email: darja.urvas[at]gesund.partners / puhelin: +358 451597737

Fanny Vakkila

Impact Design Manager

Fanny Vakkila on Gesund Partnersin palvelumuotoilija, joka keskittyy Impact Design -kokonaisuuteen. Fanny on toiminut liikkeenjohdon konsulttina yli kuuden vuoden ajan hankkeissa, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöinen kehittäminen, organisaatiomuutos ja tarinankerronta.

GP:llä Fannyllä on keskeinen rooli projekteissa, joissa yhdistyvät muotoilu- ja systeemiajattelu. Lisäksi Fanny tukee asiakkaita ja tiimiä muutoksen suunnittelussa ja fasilitoinnissa, tarinankerronnassa sekä osallisuuteen ja arvonluontiin liittyvissä kysymyksissä.

Fanny nauttii työssään ihmisten motivoinnista ja innostamisesta yhteistä päämäärää kohti. Fannya kiinnostaa erityisesti muutoksen psykologia, merkityksellisyys ja hyvinvoinnin kehittäminen yhteiskunnan eri tasoilla.

Koulutukseltaan Fanny on kauppatieteiden maisteri (KTM) ja lisäksi hänellä on koulutus hyvinvointialalta.

email: fanny.vakkila[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 1525777

Sanni Julkunen

Management Consultant & service designer

Sannin erityisiä ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittäminen, henkilöstökokemus, liikkumisen edistäminen, sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
 
Koulutukseltaan Sanni on terveystieteiden maisteri (TtM), pääaineinaan gerontologia ja kansanterveystiede.

email: sanni.julkunen[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 7058345