TUTUSTU TÖIHIMME

Teot puhuvat

Hyvinvoinnin haasteet ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niitä harvoin kukaan ratkaisee yksin. Asiakkaisiimme kuuluu monimuotoinen joukko niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita muun muassa ministeriöitä, hyvinvointialueita, lääke- ja terveysteknologia- ja terveyspalveluyrityksiä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä järjestöjä.

Esittelemme tällä sivulla valikoituja projekteja, joita olemme kumppaneidemme kanssa toteuttaneet viime vuosien aikana.

Gesund Partner

Projektiesimerkkejä

Kansalliset selvitykset

Ratkaisut julkisten hankintojen pullonkauloihin -selvitys

Tiekartta 2020–2023 – Kestävää kasvua ja hyvinvointia: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Esiselvitykset toisiolain vaikutuksista

i) sote-tietojen toisiokäyttöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa sekä

ii) tiedolla johtamiseen

Toimenpide-ehdotukset toisiolain toimeenpanon tueksi

Human hands overlapping each other

CASE VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelukonseptin kehitys asukaspersoonia hyödyntäen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte)-palvelukonseptihankkeessa toteutettiin kaikille avoin verkkokysely, josta saatua tietoa täydennettiin haastatteluilla sekä asukastyöpajoilla. Haastattelut ja työpajat toteutettiin jalkautuen ihmisten pariin eli asukastilaan, terveysasemille, lapsiperheiden kohtaamispaikkaan, kirjastoon, nuorten Ohjaamoon ja ikäihmisten korttelikerhoihin.

Kerätyistä aineistoista tunnistettiin erilaisia vastaaja- ja osallistujatyyppejä, joista lopulta muotoiltiin kuusi erilaista asukaspersoonaa. Jokaisen persoonan elämäntilanne, palvelutarve, mieltymykset ja kipupisteet ovat erilaisia ja monipuolisen tiedonkeruun ansiosta persoonissa kuuluu yli 300:n asukkaan ääni.

Lue lisää projektista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Gesund Partnersin yhteisblogista.


CASE SIUN SOTE

Siun soten taloussosiaalityön tiimin rakenteen, prosessien sekä toimintamallin muotoilu

Siun soten työikäisten sosiaalipalveluissa aloitti 1.5.2023 uusi taloussosiaalityön tiimi, jonka työn keskiössä on asiakkaiden talousneuvonta ja taloudellisten haasteiden ennaltaehkäisy. Tavoitteena on, että taloussosiaalityön tiimi tarjoaa keskitetysti tukea talouskysymyksissä koko Siun soten alueella. Gesund Partners toimi Siun soten kumppanina uuden tiimirakenteen, toimintamallin sekä palveluprosessien muotoilemisessa. Toimintamallien ja prosessien lisäksi laadittiin tiekartta taloussosiaalityön tiimin käynnistymisen tueksi.

Työ tehtiin keväällä 2023 yhdessä henkilöstön kanssa ja kehittämisessä hyödynnettiin monipuolisesti yhteiskehittämisen sekä palvelumuotoilun menetelmiä. Siun sotella on nyt uusi keskitetty toimintamalli taloussosiaalityön toteuttamiseksi.

Lue lisää projektista oheisesta Gesund Partnersin ja Siun soten yhteisblogista.


CASE LÄNSI-UUSIMAA

Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi projektissa muodostettiin alueen strategisen suunnittelun työkaluna toimivan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman runko. Projekti toteutettiin yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen ja siihen osallistui yhteensä 32 aktiivista kehittäjää Länsi-Uudenmaan alueen kunnista, järjestöistä ja turvallisuustoimialalta.

Laaja-alainen ja eri näkökulmat huomioiva tarkastelu nostikin esille tarpeen tarkastella Länsi-Uudenmaan alueellista HYTE-yhteistyötä nimenomaan ilmiölähtöisesti.


”Työskentelytapa oli uusi ja innostava ja toivomme pystyvämme jatkamaan moniammatillista työskentelytapaa jatkossa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HYTE-verkostoissa. Työskentelytapa mahdollisti ajasta ja paikasta riippumattomat osallistumistavat sekä kaikkien äänen kuulumisen”, Länsi-Uudenmaan rakennusuudistushankkeen HYTE-projektipäällikkö Sannariikka Grönfors toteaa.

CASE RETHINKING HEALTH.ORG

Avoin verkkokurssi: Rethinking Health – Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet

Oma terveys on kaikille tärkeä ja laadukas terveydenhuolto on ehkä kaikkein keskeisin valtioiden asukkailleen tuottamista hyvinvointia lisäävistä palveluista. Harva meistä kuitenkaan tietää miten terveydenhuolto toimii ja miten ala kehittyy.


Rethinking Health on lähestyttävä kaikille terveydestä ja terveydenhuollosta kiinnostuneille, mutta tarjoaa uusia näkökulmia myös alan ammattilaisille. Kurssilla käytetään paljon esimerkkejä Suomesta ja monia ilmiöitä käsitellään suomalaisen terveydenhuollon kontekstissa.


Laadimme kaikille ilmaisen ”Rethinking Health: The fundamentals of value-based healthcare” kurssin yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kurssin teknisestä toteutuksesta vastasi Reaktor innovations, joka on myös huippusuositun Elements of AI kurssin toteuttaja. Kurssin toteuttamisen taloudelliset resurssit ja muuta korvaamatonta tukea tarjosivat yhteistyökumppanimme Novartis, Johnson&Johnson/Janssen sekä Mehiläinen. Helsingin yliopisto myöntää kurssin suorittamisesta 2 opintopistettä.

Tervetuloa kurssille RethinkingHealth.org !

CASE LASTEN LIHAVUUS

Yliopistosairaalan ja ruokakauppojen yhteistyömahdollisuudet

Miten hyvinvointia parannetaan ja sairauksia ehkäistään ruokailutottumuksiin vaikuttamalla? Autoimme suomalaista yliopistosairaalaa kartoittamaan ruokakauppojen kanssa muodostettavien kumppanuuksien potentiaalia lihavuuden sekä pitkäaikaissairauksien hoitamisessa.


Laadimme kansainvälisiä käytänteitä ja kokemuksia koostaneen katsauksen terveydenhuollon ja ruokakauppojen kumppanuuksista sekä niiden tuloksista. Tavoitteena oli avartaa keinovalikoimaa lihavuuden hoitoon liittyen sekä keksiä uusia keinoja perheiden tukemiseksi.

CASE SOCIAL IMPACT BOND -KONSEPTI

'Beyond the product' - tulosperusteinen ekosysteemi terveyshaasteeseen

Tuotimme lääketeollisuuden alan asiakkaallemme SIB (social impact bond)-konseptin. Suunnittelemamme palveluekosysteemi tarjoaa terapioita yksilöllisen arvion perusteella riskiryhmille ja sairastuneille. Terapiavalikoimaan kuuluu eri tasoisia palveluita elämäntapamuutoksen tukemisesta lääkehoitoon.


Asiakkaalle tarjottavien palveluiden lisäksi SIB-konsepti ottaa kantaa myös ekosysteemissä toimivien rooleihin ja erityisesti toimijoiden kannustimiin.

CASE OSALLISTAVA STRATEGIAPROSESSI

Case: Terveysalan kasvustrategian tiekartta 2020-2023

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.


Päivitetyn 2020-2023 tiekartan tavoitteena on vauhdittaa kasvustrategian toimeenpanoa ja varmistaa toimenpiteiden saattaminen loppuun sekä täsmentää niihin liittyvää työnjakoa ja yhteistyötä.


Päivityksessä huomioidaan muutokset terveysalan toimintaympäristössä.

YHTEISKUNNAN UUDISTAJA

Olemme yksi HAUS kehittämiskeskuksen sopimuskumppaneista

Tuemme julkisen sektorin uudistumista strategisen johtamisen ja johtamisen kehittämisen, fasilitoinnin sekä projektijohtamisen ja kansainvälisen kehittämisen alueilla.

Ville Koiste personal photo

KIINNOSTAAKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä

Jos haluat kuulla lisää edellä kuvatuista tai muista projekteistamme, ole rohkeasti yhteydessä Villeen ja varaa juttutuokio.

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla kuulumisista? Tilaa parin kuukauden välein julkaistava uutiskirjeemme.