PALVELUMME

Muutoksen ajuri

Olemme hyvinvointimuotoiluun, strategiatyöhön, viestintään ja vaikuttamiseen sekä datalla johtamiseen erikoistunut konsulttiyritys.

Yhdistämällä syvällisen hyvinvointiosaamisen, luovat menetelmät sekä data-analyysin, autamme asiakkaitamme tavoitteellisen yhteistyön rakentamisessa, palveluiden muotoilussa sekä toiminnan dataperusteisessa johtamisessa. Kehittämisprosessillemme luontaisia piirteitä ovat osallistaminen, luottamuksen rakentaminen, avoin viestintä, iteratiivisuus sekä kontekstin ymmärrys.

Palvelumme

Hyvinvointimuotoilu

Työmme tuottaa poikkeuksellisen korkeaa arvoa yhdistämällä huippuluokan muotoiluosaamisen sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja life science -alojen syvälliseen ymmärrykseen. Meillä on kokemusta mm.

 • Osallisuuden ja asukasdemokratian kehittämisestä,
 • Työpajojen fasilitoinnista,
 • Organisaatiokulttuurin muotoilusta,
 • Avoimesta innovaatiotoiminnasta,
 • Palvelupolkujen ja toimintamallien muotoilusta, sekä
 • Tulevaisuustyöstä

Strategiatyö

Perinteinen strategiatyö on tullut tiensä päähän. Yhteiskunnalle relevantti ja laaja-alaista hyvinvointia luova liiketoiminta edellyttää ketterää toimintaa verkostoissa. Huippuosaamisemme elävän strategian muotoilijoina edustaa alan kärkeä, sisältäen:


 • Markkina-analyysit, selvitykset ja raportit
 • Organisaatiorakenteiden suunnittelun,
 • Liiketoimintastrategian ,
 • Tavoitejohtamisen jalkautuksen (OKR),
 • Ekosysteemien toimintamallit sekä
 • Kumppaneiden tunnistamisen.

Viestintä ja vaikuttaminen

Muutoksen läpivienti edellyttää vaikuttamistyötä ja viestintää. Olemme erikoistuneet yhteiskunnan uudistumisen kysymyksiin. Uskomme että teot ovat usein parasta viestintää. Olemme parhaimmillamme:


 • Missiolähtöisten viestintä- ja vaikuttamisstrategioiden kehittäjinä.
 • Sidosryhmäviestien muotoilussa ja mainetekojen tuottamisessa.
 • Viestinnän ’kasvuhakkeroinnissa’, sekä
 • Rohkaisevien ja relevanttien narratiivien tunnistamisessa ja muotoilussa.

Datalla johtaminen

Tuomme datan ja tekoälyn mahdollisuudet asiakkaidemme kehittämistoimintaan varmistaaksemme vaikuttavuuden ja tehokkuuden. Uusi teknologia on ihmislähtöistä ja tekoälyn avulla käsiteltävä ilmiö voidaan hahmottaa syvällisesti ja tehokkaasti. Meillä on kokemusta esimerkiksi

 • Data- ja digistrategioiden laatimisesta
 • Simulaatioiden ja mallinnusten toteuttamisesta
 • Synteettisen datan ja digitaalisten kaksosten toteuttamisesta
 • Vaikutus- ja vaikuttavuusarvioiden tekemisestä
 • Ketterästä ratkaisukehityksestä (esim. sovellukset, botit tai tekoälyassistentit)

Miksi Gesund?

Systeemitason arkkitehteina tunnistamme arvonluonnin "sinisiä meriä": Varmistamme toiminnan vaikuttavuuden lähestymällä haasteita kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmat huomioiden.

MISSIOVETOISUUS

Missiomme on rakentaa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa - se ohjaa ajatteluamme ja kaikkea tekemistämme.

VAIKUTTAVUUSPERUSTEISUUS

Valintojemme perusteena on pyrkimys jaettuun arvon ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

IHMISLÄHTÖISYYS

Lähestymme yksilön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, yli hallinto- ja sektorirajojen sekä yhteisöllisyys huomioiden.

TULEVAISUUSORIENTAATIO

Kehitämme huomisen huomioivia ja tulevaisuuden kestäviä, inhimillisempää tulevaisuutta muotoilevia ratkaisuja.

AVOIMUUS JA YHTEISTYÖ

Avoimuus näkyy sekä viestinnässämme että teoissamme. Teemme aktiivisesti yhteistyötä laajan kumppaniverkoston kanssa varmistaaksemme projekteihimme parhaan osaamisen.

DIGITAALISUUS ON DNA:SSAMME

Alustatalous, datan ymmärrys sekä ekosysteemiajattelu ovat meille arkipäivää.