Hyvinvointimuotoilu

Gesundin hyvinvointimuotoilun prosessin on räätälöity erityisesti julkisten palveluiden kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Hyvinvointimuotoilu pyrkii varmistamaan toiminnan yhteisvaikuttavuutta yhdistämällä systeemiajattelun, ihmislähtöisen muotoilun sekä strategisen suunnittelun ja analyysin keinot.
Työmme tuottaa poikkeuksellisen korkeaa arvoa yhdistämällä huippuluokan muotoiluosaamisen sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja life science -alojen syvälliseen ymmärrykseen.
Resurssiviisaus on relevanttien asioiden tekemistä tehokkaasti

Vaikuttavassa ja resurssiviisaassa yhteismuotoilussa tärkeimpiä tekijöitä ovat kontekstuaalinen ymmärrys, kehittämisen vahva kytkentä toiminnan tavoitteisiin ja perustehtävään, osallistujakokemus sekä resurssitehokkuus. On fasilitoivan tahon vastuu rajata kehittämisen kohde merkityksellisyydestä tinkimättä, mutta toimeenpanon kannalta riittävän napakasti.

Myötäeläminen on kaiken keskiössä - niin osallistamisen suunnittelussa kuin kehittäessäkin

Relevantit ratkaisut edellyttävät arjen kokemusten riittävää ymmärtämistä - sekä loppukäyttäjien että tavoiteltuun muutokseen tarvittavien sidosryhmien. Tämä tulee varmistaa monipuolisilla ja kohderyhmät huomioivilla osallisuuden ja tiedonkeruun keinoilla (esim. kyselyt, haastattelut, edustuksellisuus, etsivä/löytävä työ).

Ketteryys varmistaa oppivan prosessin ja laadukkaammat lopputulokset

Kehittämisen rytmittäminen sprinttimäisesti nopeuttaa lopputuotosten saavuttamista (esim. ’Design sprint’ -logiikka). Onnistuakseen se edellyttää kehittämisen pilkkomista modulaarisiin osiin ja ’kokeile, kehitä, paranna’ -syklin soveltamista.

Kehittämisen irrottaminen jopa ajasta ja paikasta pitää osallistumisen kynnyksen matalalla

Mahdollistaaksemme muun muassa ylialueellista ja kalenteriystävällistä, ajastakin riippumatonta kehittämistä matalalla osallistumiskynnyksellä, hyödynnämme työpajoissa myös virtuaalisia kehittämisympäristöjä (mm. Howspace, Miro).

Hyvinvointimuotoilun palvelumme

Työpajat ja yhteiskehittäminen

Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet satoja työpajoja kasvotusten, etänä sekä myös 'hybridi'-muodossa erinomaisella osallistujakokemuksella.

Osallisuuden kehittäminen

Olemme tukeneet asiakkaitamme osallisuuden ja osallistumisen prosessien, menetelmien ja mm. yhteistyömallien tai avoimen innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Kartoitukset ja selvitykset

Olemme toteuttaneet sekä kansallisia että alueellisia selvityksiä osallistavin menetelmin - parhaimmillaan mukana on ollut satoja asiantuntijoita.

Toimintamallien ja palveluiden yhteismuotoilu

Olemme muotoilleet toimijoita osallistaen useita räätälöityjä yhteistyö- ja toimintamalleja muun muassa hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan tueksi.

In residence -mallit organisaation sisäisen kyvykkyyden kasvattamiseksi

Osallisuuden, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen asiantuntijamme voivat toimia asiakkaidemme tiimien osana ja tukena esimerkiksi osa-aikaisesti tietyn ajanjakson.

Ennakointi ja tulevaisuustyö

Autamme asiakkaitamme tulevaisuustyön ja ennakoinnin kyvykkyyden kehittämisessä. Olemme luoneet esimerkiksi räätälöityjä tulevaisuustyön prosesseja sekä täydentäneet asiakkaidemme omaa ennakointiosaamista.

Ville Koiste personal photo

KIINNOSTAAKO KUULLA LISÄÄ?

Hyvinvointimuotoilu

Ville voi kertoa tarkemmin hyvinvointimuotoilun tarjoomastamme sekä aikaisemmista asiakasprojekteistamme. Ole yhteydessä ja varaa aika yhteiselle juttutuokiolle Villen kanssa!