Patient and a doctor on the clinic

Datalla johtaminen

Olemme asiakkaidemme innovaatiokumppani uusien data- ja tekoälyratkaisujen kokeilemisessa, validoimisessa sekä skaalaamisessa.
Etenevä digitalisaatio on merkittävä mahdollisuus kestävämmän kilpailukyvyn varmistamiseksi, ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja tasa-arvoisen sosiaalisen yhteiskunnan edistämiseksi. Tiedolla johtamisella voidaan parantaa toiminnan asiakas- ja tarvelähtöisyyttä sekä toiminnan vaikuttavuutta, sillä datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa esimerkiksi aiempaa monimuotoisemman palveluportfolion johtamista resurssitehokkaalla tavalla. Tunnemme yritysten toiminnan lisäksi julkisten palveluiden lainsalaisuudet ja tuemme muun muassa hyvinvointialueita sekä life science -yrityksiä tekoälyn strategisessa hyödyntämisessä ja digitaalisten kyvykkyyksien rakentamisessa.
Tarvelähtöisyys

Emme innovoi innovoinnin, vaan arvonluonnin vuoksi. Siksi emme koskaan etene ratkaisu edellä, vaan kaiken ytimessä on uuden arvon luominen. Myötäelämme loppukäyttäjien ja keskeisten sidosryhmien kontekstin ymmärtäen.

Ilmiön ymmärrys

Perehdymme aina käsillä olevaan ilmiöön, selvittäen ratkaistavan haasteen juurisyyt sekä vaikuttavuuden varmistavat tekijät; kasvava tekoälyn hyödyntäminen ja siihen liittyvät luotettavuuden, eettisyyden, läpinäkyvyyden ja regulaation näkökulmat on yksi näistä alueista.

Systemaattinen toimitustyö

Kurinalaisesti ratkaisua validoiva ja ketterästi etenevä kehitystyö varmistaa resurssitehokkaan ja laadukkaan toimituksen, joka on asiakkaalle läpinäkyvä. Emme kangistu ennakkosuunnitelmiin, vaan opimme systemaattisesti varmistaaksemme optimaalisimmat valinnat asiakkaamme, käyttäjän sekä laajemman yhteiskunnan kannalta.

Tekoäly- ja dataratkaisujen syväosaaminen

Tutkimme jatkuvasti uusia teknologiasuuntia ja tekoälyn käyttöä yhteiskunnan 'status quon' muuttamiseksi kestävämpään suuntaan ja asiakkaidemme tuloksellisuuden tueksi. Olemme ketterä kumppani tekoälyn hyödyntämiskohteiden tunnistamisessa sekä ketterässä ja kokeilevassa toimeenpanossa.

Datalla johtamisen palvelumme

Simulaatioiden ja mallinnusten toteuttaminen

Käytämme suunnittelu-, koneoppimis- ja datan visualisointimenetelmiä ongelmien tunnistamiseen, oivallusten ja näkemysten luomiseen, suositusten tekemiseen ja tulosten ennustamiseen.

Innovaatiot

Innovoimme ja kokeilemme yhdessä digitaalisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tulevaisuuden ratkaisuihin. Fasilitoimme innovaatio/ suunnittelusprinttejä digitaalisiin alustoihin ja palveluihin liittyen. Autamme tunnistamaan potentiaallisimmat paikat esimerkiksi tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen palveluissa, tuotteissa ja prosesseissa.

Digitaaliset palvelut ja teknologia

Teemme tuotteista, palveluista ja prosesseista käyttökelpoisempia ja menestyviä osallistamalla eri osapuolet mukaan niiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Toimimme verkostomaisesti kooten tarkoituksenmukaisen tiimin tunnistettuun haasteeseen.

Synteettisen datan ja digitaalisten kaksosten toteuttaminen

Autamme valjastamaan synteettisen datan ja digitaaliset kaksoset palveluinnovoinnin tueksi. Synteettinen data tarkoittaa keinotekoisesti luotuja laajoja tietojoukkoja, jotka peilaavat alkuperäislähteen eli esimerkiksi potilastietojen tilastollista olemusta, noudattaen tiukkoja yksityisyysmääräyksiä.

Tekoäly- ja digistrategiat

Autamme digitaalisten palveluarkkitehtuurien ja -alustojen luomisessa sekä digi- ja datastrategiatyössä. Olemme tukena niin organisaatio perustehtävän sekä kilpailukyvyn varmistavien tekoäly- ja datastrategioiden laadinnassa että kokeilevan toimeenpanon edistämisessä.

Digitaalisten palveluiden konseptikehitys

Tuemme asiakasorganisaatioitamme uusien digitaalisten liiketoiminta- ja palvelumallien hahmottamisessa. Tiimissämme on konseptointikokemusta niin suuryritysten, startupien kuin julkisen sektorin parista. Olemme muun muassa olleet kehittämässä etähoiton 'white label' -liiketoimintakonseptia sekä julkiselle sektorille kehitettyä alustakonseptia.

Jarkko Malviniemi personal photo

KIINNOSTAAKO KUULLA LISÄÄ?

Datalla johtaminen

Jarkko voi kertoa tarkemmin datalla johtamisen tarjoomastamme sekä aikaisemmista asiakasprojekteistamme. Ole yhteydessä ja varaa aika yhteiselle juttutuokiolle!