Viestintä ja vaikuttaminen

Olemme yhteiskunnallisen viestinnän ja vaikuttamisen osaajia sekä rohkaisevien mainetekojen suunnittelijoita.
Muutoksen läpivienti edellyttää vaikuttamistyötä ja viestintää. Olemme erikoistuneet yhteiskunnan uudistumisen kysymyksiin. Uskomme että teot ovat usein parasta viestintää. Olemme parhaimmillamme:
Missiolähtöisten viestintä- ja vaikuttamisstrategioiden kehittäjinä

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää kollektiivista ponnistelua. Viestinnän mIssiolähtöisyys on täsmäkeino vahvistaa toiminnan jaettua merkityksellisyyttä, mikä auttaa luomaan uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyötä ja käytäntöjä aikamme suurten haasteiden ratkaisemiseen.

Viestinnän ’kasvuhakkeroinnissa' ja kokeilevassa kehittämisessä

Viestinnän 'kasvuhakkeroinnissa' etsimme lean-henkisesti kokeilemalla sekä dataa hyödyntämällä tehokkaimpia keinoja viestien kohdentamisen parantamiseksi sekä näkyvyyden vahvistamiseksi.

Sidosryhmäviestien muotoilussa ja mainetekojen tuottamisessa

Tunnistamme muotoilumenetelmien sekä systeemisen tarkastelun avulla viestinnän relevantit sisällöt, jotka optimoidaan sidosryhmäkohtaisesti. Autamme kirkastamaan arvolupauksen, joka rohkaisee toimintaan ja motivoi yhteistyöhön.

Rohkaisevien ja relevanttien narratiivien tunnistamisessa ja muotoilussa

Ymmärrämme yhteiskunnan päätöksenteon dynamiikan ja erilaisten sidosryhmien intressit. Vauhditamme muutosta yhdistämällä tähän syvälliseen yhteiskunnalliseen ymmärrykseen rohkaisevan tarinankerronnan keinot ja sävyt.

Viestinnän ja vaikuttamisen palvelumme:

Viestintästrategian muotoileminen

Viestintästrategia on kuin kartta, joka ohjaa viestintää sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Sisällöllä kiteytetään organisaation tai hankkeen missio, visio, kohderyhmät ja mm. ydinviestit. Hyvä viestintästrategia auttaa hahmottamaan viestintää kokonaisuutena ja voimaannuttaa johdonmukaiseen viestintään kaikilla toiminnan tasoilla.

Fasilitoidut keskustelutilaisuudet

Kokeneet, sote- ja life science -alan tunevat asiantuntijamme toimivat asiantuntija- tai päättäjäkeskusteluiden (ns. round table -tilaisuudet) fasilitaattoreina, tukien myös tapahtuman toteuttamisessa aina kutsutekstien muotoilemisesta tilaisuuden käsikirjoitukseen ja minuuttitasoiseen juoksutussuunnitelmaan.

Viestintäkonseptien muotoilu

Toimimme asiakkaidemme kumppanina viestintäkonseptien luovassa suunnittelussa ja räätälöinnissä. Autamme arvonluontia ja tavoitelähtöisyyttä korostavien menetelmien avulla varmistamaan sekä konseptin ajankohtaisuuden ja relevanssin että operatiivisen kirkkauden - eli mitä halutaan viestiä, kenelle, miten ja kenen toimesta.

Viestintäsprintit

Lyhyellä, kolmen tai viiden päivän sprinttijakson avulla kirkastamme keskeiset kehittämiskohteet organisaation viestinnässä ja tuomme konkreettisia ratkaisuehdotuksia viestinnän tehokkuuden sekä vaikuttavuuden parantamiseksi.

'Viestinnän kehittäjä in residence'

Tarjoamme asiakkaamme viestintäkyvykkyyden kehittämise tueksi viestinnän kehittäjää tai kasvuhakkeria osaksi tiiminne toimintaa. Osaajamme tuo muun muassa muotoilumenetelmien ja ketterien kokeilujen avulla uusia ajatuksia organsiaation viestinnän optimaaliseen toteutukseen.

Ville Koiste personal photo

KIINNOSTAAKO KUULLA LISÄÄ?

Viestinnän ja vaikuttamisen palvelut

Ville voi kertoa tarkemmin viestinnän ja vaikuttamisen tarjoomastamme sekä aikaisemmista asiakasprojekteistamme. Ole yhteydessä ja varaa aika yhteiselle juttutuokiolle Villen kanssa!