Darja Urvas

Darjalle on kertynyt kokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Darja on aikaisemmin työskennellyt sosiaalityöntekijänä eri kunnissa sekä julkisen sektorin konsulttina sosiaali- ja terveystoimialalla FCG:llä. Darja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Darjan vahvuuksia ovat isojen kokonaisuuksien hallitseminen osana projektia, hyvä menetelmäosaaminen sekä substanssiosaaminen julkiselta puolelta.