Heidi Annala
Analyst, Management consulting

YHTEYSTIEDOT

mailto:heidi.annala@gesund.partners

Heidi's background combines the analytical examination of sustainability and well-being issues using qualitative and quantitative methods.

Heidin taustassa yhdistyy kestävyys- ja hyvinvointikysymysten analyyttinen tarkastelu laadullisia ja määrällisiä menetelmiä hyödyntäen. Sosiaali- ja terveysalan koukeroihin Heidi on perehtynyt yksityisen terveydenhuollon taloushallinnon, vanhusten hoidon digitalisaatioon liittyvän start-up:n ja kansainvälisen planetaariseen terveyteen paneutuvan konferenssin järjestämisen parissa.

Heidi on opiskellut biologiaa ja on juuri valmistumassa kestävyystieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta, tai Heidin omin sanoin: "olen opiskellut elämän jäsentymistä taso kerrallaan genetiikasta ekologiaan ja yhteiskunnan kestävyysmurrokseen".