Heta Siranko personal photo
Heta Siranko
HR Lead, Partner

YHTEYSTIEDOT

+358 445459508

mailto:heta.siranko@gesund.partners

Heta is an experienced health care professional with a master's degree in Health Promotion. She has wide experience in clinical roles and development work, both in private and public sectors.

Heta työskentelee Gesund Partnersilla etenkin hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen projektien parissa. Hetalla on parinkymmenen vuoden kliininen työkokemus sairaanhoitajan työstä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Lisäksi Heta on toiminut jo ennen Gesund Partnersia erilaisissa terveydenhuollon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutukseltaan Heta on sairaanhoitaja (YAMK) terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Lisäksi Heta on suorittanut syöpäsairaanhoitajan ja tutkimushoitajan tutkinnot.

Hetaa kiinnostaa erityisesti terveyden tasa-arvon lisääminen, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen monipuolisten keinojen hyödyntäminen, sote-ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työurien kehittäminen sekä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto.