Sanni Julkunen

Sannin erityisiä ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittäminen, henkilöstökokemus, liikkumisen edistäminen, sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
 
Koulutukseltaan Sanni on terveystieteiden maisteri (TtM), pääaineinaan gerontologia ja kansanterveystiede.

email: sanni.julkunen[at]gesund.partners / puhelin: +358 40 7058345