Sanni Julkunen personal image
Sanni Julkunen
Management Consultant & Service Designer

YHTEYSTIEDOT

+358 40 7058345

mailto:sanni.julkunen@gesund.partners

Sanni's special professional interests are preventive health care, the development of impactful and customer-oriented health services, personnel experience, promotion of movement, and the promotion of the well-being and functional capacity

Sannin erityisiä ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittäminen, henkilöstökokemus, liikkumisen edistäminen, sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
 
Koulutukseltaan Sanni on terveystieteiden maisteri (TtM), pääaineinaan gerontologia ja kansanterveystiede.