Ville Koiste personal photo
Ville Koiste
Chief Value Officer & Founder

YHTEYSTIEDOT

+358 400 974422

mailto:ville.koiste@gesund.partners

Ville Koiste on Gesund Partnersin perustaja ja arvonluonnista vastaava johtaja.

Ville vastaa siitä, että GP:n luo toiminnallaan sekä teoillaan mahdollisimman paljon jaettua arvoa eli laajalti hyötyä yhteiskunnan eri alueille, työntekijöitä tai GP:n kumppaneita unohtamatta. Ennen Gesund Partnersin perustamista Ville on toiminut johdon konsulttina ja kehittäjänä mm. Accenturella, Sitrassa ja OP-Ryhmässä.

Koulutukseltaan Ville on kauppatieteiden maisteri.