Waltteri Lemola personal photo
Waltteri Lemola
Analyst, Management consulting

YHTEYSTIEDOT

+358 45 130 2714

mailto:waltteri.lemola@gesund.partners

Terveydenhuollon käytännöt tunteva taustatutkimuksen ja analyysityön osaaja sekä työpajojen fasilitaattori

Waltteri on toiminut monissa sote-alaa koskevissa projekteissa sekä valmistellut ja fasilitoinut työpajoja. Lisäksi Waltterilla on laaja kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä terveydenhuollon ympäristössä.

Waltterilla on sekä käytännön toiminnan että järjestelmätason ymmärrys sote-alan toiminnasta: hän on valmistumassa sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmasta (VTM, Helsingin yliopisto 02/2023). Lisäksi Waltterilla on myös röntgenhoitajan (AMK, 2019) tutkinto ja useamman vuoden työkokemus röntgenhoitajan tehtävistä.

Projektiesimerkkejä:

  • Digitaalisen terveystiedon käytön luomat liiketoimintamahdollisuudet 2022
  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimialojen HYTE-työn rakenteen tarkentaminen ja toimintamallien kehittäminen 2022
  • Sitra osallistumisen ohjelma hyvinvointialueille 2022
  • AD Burden of disease visualization –tautitaakkalaskuri 2022