Apotti

Tulosperusteisilla kumppanuuksilla ja vaikuttavuusinvestoinneilla ennaltaehkäiseviä palveluja ikäihmisille

Apotti on käynnistänyt Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittaman projektin, jossa selvitetään, miten kaupungin hyvinvointihaasteiden ratkomisessa voisi hyödyntää vaikuttavuusinvestointeja sekä tulosperusteisia kumppanuuksia. Projektissa keskitytään erityisesti rakenteisiin, jotka luovat puitteet tarvelähtöisille, ennaltaehkäiseville ja ikäihmisiä voimaannuttaville palveluille. Apotin kumppanina projektissa toimii Gesund Partners. Vaikuttavuusinvestoinneilla kestävää kasvua ja lisäpanostuksia ennaltaehkäisyyn Koska parhaillaan käynnissä oleva ikäihmisten palveluihin liittyvä projektimme keskittyy erityisesti […]