ekosysteemit

Yhteistyössä hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon eteen

Gesund Partners muutti 2.5. Alppikortteliin Diakonissalaitoksen tiloihin. Ajatus tiiviistä ja uudenmuotoisesta yhteiskehittämisestä on kypsynyt jo jonkin aikaa, ja nyt otettiin iso askel kohti konkretiaa. Yhteistyön tarkoituksena on vauhdittaa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin missioiden mukaisesti. 155-vuotias Diakonissalaitos tekee työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Nelivuotiaan Gesund Partnersin missiona on rakentaa kestävää […]

Osallistavan selvitysprosessin kautta yhteisen ymmärryksen muodostumiseen

Julkaistu alunperin Linkedin:ssä 10.2.2022 Osallistava ja toimijoiden vuoropuhelun mahdollistava selvitystyöprosessi voi edistää jaetun ymmärryksen ja yhteisen kielen muodostumista monimutkaisten ilmiöiden tiimoilta. Joukkoistaminen mahdollistaa myös heikompien signaalien tunnistamista. Onnistuessaan tällainen prosessi edistää tulevaisuuden kestävien kehittämistoimenpiteiden määrittelyä ja nopeuttaa toimijoiden yhteistyön käynnistämistä. Näin toimien myös matkalla on oma tärkeä tarkoituksensa, ei pelkällä päämäärällä. Gesund Partners toteutti vuoden […]