Hyte
VR-technology

Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 2/2)

Edellisessä blogissani avasin ajatuksiani potentiaalista, joka liittyy HYTE-toiminnan tiedolla johtamiseen (Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 1/2) – Gesund Partners). Tässä blogissa pureudun konkreettisiin keinoihin ja ratkaisuihin, joilla toivon antavani syötettä HYTE-toiminnan kehittämiseen digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien äärellä. Digitaaliset palvelut osana HYTEä Totesin edellisessä kirjoituksessani, että ”parempaa tietopohjaa tarvitaan sekä asiakasymmärryksen parantamiseksi että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin, […]

Case Länsi-Uusimaa: Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Ilmiölähtöisen kehittämisen hyödyt ja työkalut ovat jo monille tuttuja julkisten palveluiden kehittämisessä, mutta esimerkeistä ja käytännön kokemuksista puhutaan vähemmän. Haluamme tästä näkökulmasta jakaa oppejamme ja kokemuksiamme ilmiölähtöisestä kehittämisestä Länsi-Uudenmaan alueella. Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi […]
Geometric shapes

Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 1/2)

Etenevä digitalisaatio ei kosketa pelkästään sote-palveluita, vaan tulee huomioida myös hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa (HYTE). Systemaattisella HYTE-tietopohjan johtamisella voidaan kunnissa ja hyvinvointialueilla ottaa loikka myös entistä tarvelähtöisemmän sekä siten myös vaikuttavamman HYTE-palveluportfolion rakentamisessa. Tässä kaksiosaisessa blogissa Gesund Partnersin innovaatiojohtaja sekä ihmislähtöisten data- ja tekoälyratkaisujen syväosaaja Jarkko Malviniemi avaa ajatuksiaan tiedolla johdetusta hyvinvoinnin ja terveyden […]

Case Länsi-Uusimaa: Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Ilmiölähtöisen kehittämisen hyödyt ja työkalut ovat jo monille tuttuja julkisten palveluiden kehittämisessä, mutta esimerkeistä ja käytännön kokemuksista puhutaan vähemmän. Haluamme tästä näkökulmasta jakaa oppejamme ja kokemuksiamme ilmiölähtöisestä kehittämisestä Länsi-Uudenmaan alueella. Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi […]

Tavoitteena hyvinvointi – kuinka sote-hyte-integraatiota voidaan aktiivisesti edistää jo tänään

Tämä on toinen osa kahden blogin sarjassa, jonka ensimmäinen osa käsitteli yleisellä tasolla hyten ja soten rajapintaa, kun sote-kokonaisuudesta jatkossa vastannee hyvinvointialueet kuntien asemesta. Edellisessä blogissa käsittelimme sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) yhteistyön merkitystä sote-uudistuksen tavoitteiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointi syntyy usein eri toimijoiden rajapinnoilla, yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen […]

Hyvinvointi syntyy soten ja hyten rajapinnassa

Tämä on ensimmäinen blogi kahden blogin sarjassa, jonka toinen osa käsittelee konkreettisemmin hyten roolia soten tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistus johtaa merkittäviin ja kompleksisiin systeemitason muutoksiin, joissa eri toimijoiden roolit määritellään uudelleen. Yksi tärkeimmistä muutosalueista on varsinaisen sosiaali- ja terveydenhuollon […]