Hyvinvointi

Hyvinvointi syntyy soten ja hyten rajapinnassa

Tämä on ensimmäinen blogi kahden blogin sarjassa, jonka toinen osa käsittelee konkreettisemmin hyten roolia soten tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistus johtaa merkittäviin ja kompleksisiin systeemitason muutoksiin, joissa eri toimijoiden roolit määritellään uudelleen. Yksi tärkeimmistä muutosalueista on varsinaisen sosiaali- ja terveydenhuollon […]

Sijoittajat mukaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia

Aiemmassa blogissani keskustelin vaikuttavuusinvestoimisesta (impact investing) uutena tapana ratkaista terveydenhuollon rahoitusongelmia ja edistää väestöterveyttä. Lupasin seuraavaksi käsitellä vaikuttavuusinvestoimista sijoittajan näkökulmasta, jolloin voidaan puhua vaikuttavuussijoittamisesta. Tämä keskustelu sopii yhtä hyvin niin terveydenhuoltoon, sosiaalisiin ongelmiin, kiertotalouteen kuin ympäristönsuojeluun liittyviin vaikuttavuusinvestointihankkeisiin. Tarkoitan tässä tarkastelussa vaikuttavuussijoittamisella hankkeita, joissa sijoittajan saama tuotto on sidottu suoraan hankkeiden mitattavissa olevaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen. […]