hyvinvointialue

Case Siun sote: Uusi taloussosiaalityön tiimi tarjoaa keskitetysti tukea talouskysymyksissä koko Siun soten alueella

Siun soten työikäisten sosiaalipalveluissa aloitti 1.5.23 uusi taloussosiaalityön tiimi, jonka työn keskiössä on asiakkaiden talousneuvonta ja taloudellisten haasteiden ennaltaehkäisy. Tiimi tarjoaa asiakkaille laadukasta palvelua talouskysymyksissä koko Siun soten alueella. Uusi tiimirakenne, sen toimintamalli ja palveluprosessit muotoiltiin keväällä 2023 yhdessä henkilöstön kanssa ja kehittämisessä hyödynnettiin monipuolisesti yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Siun soten kumppanina kehittämistyössä toimi Gesund […]
Planet

Sairauksien ennaltaehkäisy on kestävää kehitystä parhaimmillaan

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE on jokaisen aloittaneen hyvinvointialueen agendalla. Jo vuosia Suomessa ja ympäri maailmaa on puhuttu tarpeesta siirtää painopistettä sairaudenhoidosta terveyden edistämiseen ja vahvistaa ennakoivaa otetta reaktiivisen sijaan. Resurssinäkökulmastakin tarve on ilmeinen, mutta systeemisen muutoksen kitka ja psykologiset tekijät ovat vielä toistaiseksi olleet resurssiviisautta vahvempia. Blogissaan Heidi Annala pohtii, voisiko planetaarisen terveyden […]

Avoin ja maksuton Rethinking Health -verkkokurssi tukee vaikuttavuutta tavoittelevia hyvinvointialueita

Vuoden 2022 päättyessä yli 1200 opiskelijaa oli suorittanut Gesund Partnersin ja MinnaLearnin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tuottaman Rethinking Health - vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin. Nyt kurssi on myös päivitetty hyvinvointialueaikaan. Sekä suomeksi että englanniksi tarjolla olevan, kaikille avoimen ja maksuttoman Rethinking Health -verkkokurssin ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2020. Julkaisun jälkeen opiskelijavirta on kasvanut tasaisesti. Vaikuttavuusperusteisen […]

SOTEn varjossa hiipii TE-uudistus: työ, toimeentulo ja osallisuus yhteiskunnassa ovat hyvinvoinnin peruspilareita

Eräs merkittävä uudistus on saanut edetä suurilta otsikoilta piilossa, kun sote-uudistus ja hyvinvointialueet ovat vieneet palstatilan. Vauhdilla etenevän TE-palveluita koskevan uudistuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden työllistymistä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksella kuntien vastuu työllisyyspalveluissa vahvistuu, millä pyritään tuomaan palvelut mahdollisimman lähelle ihmistä. Blogissaan Ville Koiste pohtii, miksi uudistus on […]
Football in a net

Hyvinvointialueiden resurssiviisas kehittäminen edellyttää portfolioajattelua 

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja nyt fokus on vahvasti toiminnan käynnistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämiseen liittyen esitettyjä kysymyksiä ovat: milloin uudistamiseen keskittyviä panostuksia tulisi tai voisi lisätä sekä kuinka paljon sekä millaiseen tekemiseen? Tässä blogissa Gesund Partnersin Ville Koiste esittelee portfolioajatteluun pohjautuvaa kehittämisen mallia keinona varmistaa hyvinvintialueiden resurssiviisaat kehityspanokset.  ”All in black?” – elinkaari- ja portfolioajattelulla […]

Digitaalisilla alustoilla kohti asiakaslähtöisyyttä ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä

Ihmisten tarpeisiin vastaamiseksi hyödynnetään paljon erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa asiakaslähtöisyyttä pyritään kehittämään ja tähän pyritään keksimään erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Toisaalta jos mietitään ihmistä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tulee asioita katsoa laajemmasta näkökulmasta.   Alusta-ajattelulla huomio hallintorajat ylittävään yhteistyöhön  Stiglitzin (Stiglitz et al. 2009) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin mukaan ihmisen kokonaisvaltainen tarkastelu vaatisi kahdeksan eri […]

Vaikuttava innovaatiojohtaminen on kurinalaista ja riittävän rohkeaa

Innovaatioihin yhdistetään usein termejä kuten idea, inspiraatio tai innostus. Kaikki nuo sopivat hyvin innovaatioihin ja innovointiin, mutta antavat vain rajallisen käsityksen siitä, miten kurinalaista ja systemaattista työtä vaikuttava innovaatiojohtaminen todellisuudessa on. Johtamisesta puhutaan usein sekä johtajuuden (eng. leadership) että johtamisen (management) näkökulmista. Joskus nämä termit sekoittuvat, joskus taas näiden ero ei ole aivan selkeä. Yksinkertaistetusti […]