innovaatiojohtaminen

Yhteistyössä hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon eteen

Gesund Partners muutti 2.5. Alppikortteliin Diakonissalaitoksen tiloihin. Ajatus tiiviistä ja uudenmuotoisesta yhteiskehittämisestä on kypsynyt jo jonkin aikaa, ja nyt otettiin iso askel kohti konkretiaa. Yhteistyön tarkoituksena on vauhdittaa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin missioiden mukaisesti. 155-vuotias Diakonissalaitos tekee työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Nelivuotiaan Gesund Partnersin missiona on rakentaa kestävää […]

Yhteiskehittäminen varmistaa jaetun arvon

Yhteiskunnallisia haasteita ratkaistaessa eri toimijoiden välinen yhteistyö on käytännössä välttämätöntä. Yleensä yhteistyön tulee loikkia sekä sektori- että hallintorajojen yli. Tällaisessa kontekstissa eräs keskeinen lähtökohta on myös miettiä yhteiskehittämisen tavat ja menetelmät erilaiset osallistujat huomioiden. Eräs yhteiskehittämiselle keskeinen käsite on jaettu arvo. Jaettu arvon käsite rakentaa yhteyden yhteiskunnan ja väestön tarpeiden sekä organisaation oman menestyksen välille. […]

Toivotun tulevaisuuden rakentaminen huonoina aikoina vaatii tietoista tulevaisuusajattelua

Huomisen ongelmia ei välttämättä voi ratkoa eilisen työkaluilla. Jos haluamme saada aikaan aitoa vaikuttavuutta, käänteentekeviä palveluja ja innovaatioita, on ne suunniteltava tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuus rakennetaan nyt ja tässä tehtävillä valinnoilla. Kysymys kuuluu, teemmekö sen tietoisesti vai tiedostamatta? Epävarmoina aikoina ennakoinnin harjoittaminen lisääntyy Kriisitilanteet lisäävät organisaatioiden ennakointihalukkuutta ja tarvetta ymmärtää toimintaympäristön muutosta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. […]

Vaikuttava innovaatiojohtaminen on kurinalaista ja riittävän rohkeaa

Innovaatioihin yhdistetään usein termejä kuten idea, inspiraatio tai innostus. Kaikki nuo sopivat hyvin innovaatioihin ja innovointiin, mutta antavat vain rajallisen käsityksen siitä, miten kurinalaista ja systemaattista työtä vaikuttava innovaatiojohtaminen todellisuudessa on. Johtamisesta puhutaan usein sekä johtajuuden (eng. leadership) että johtamisen (management) näkökulmista. Joskus nämä termit sekoittuvat, joskus taas näiden ero ei ole aivan selkeä. Yksinkertaistetusti […]