Kasvustrategia

Yhteiskehittäminen varmistaa jaetun arvon

Yhteiskunnallisia haasteita ratkaistaessa eri toimijoiden välinen yhteistyö on käytännössä välttämätöntä. Yleensä yhteistyön tulee loikkia sekä sektori- että hallintorajojen yli. Tällaisessa kontekstissa eräs keskeinen lähtökohta on myös miettiä yhteiskehittämisen tavat ja menetelmät erilaiset osallistujat huomioiden. Eräs yhteiskehittämiselle keskeinen käsite on jaettu arvo. Jaettu arvon käsite rakentaa yhteyden yhteiskunnan ja väestön tarpeiden sekä organisaation oman menestyksen välille. […]

Kestävää kasvua ja hyvinvointia: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartta päivittyi – Gesund Partners oli mukana prosessissa

Tiistaina 1.12. julkaistiin terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartta vuosille 2020-2023. Gesund Partnersilla oli ilo ja kunnia osallistua työhön fasilitoimalla päivitykseen kuuluneen sidosryhmäprosessin ja laatimalla tiekartan luonnoksen.   Tiekartan päivittämisprosessi olikin harvinaisen avoin ja osallistava: esimerkiksi tiekartan päivitystä koskeneeseen verkkotyöpajaan osallistui yhteensä yli 300 ja alueellisiin yhteiskehittämisen työpajoihin 114 henkilöä. Lisäksi prosessin aikana haastateltiin 28 asiantuntijaa Suomesta ja maailmalta.  Tiekartta rakentuu kolmelle toisiinsa liittyvälle toimenpidealueelle:  […]

Case: Terveysalan kasvustrategian tiekartta 2020-2023

Gesund Partners fasilitoi terveysalan kasvustrategian tiekartan päivitysprosessin. Päivitetyn 2020-2023 tiekartan tavoitteena on vauhdittaa kasvustrategian toimeenpanoa.