kunnat

Hyvinvointi syntyy soten ja hyten rajapinnassa

Tämä on ensimmäinen blogi kahden blogin sarjassa, jonka toinen osa käsittelee konkreettisemmin hyten roolia soten tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistus johtaa merkittäviin ja kompleksisiin systeemitason muutoksiin, joissa eri toimijoiden roolit määritellään uudelleen. Yksi tärkeimmistä muutosalueista on varsinaisen sosiaali- ja terveydenhuollon […]