missiolähtöisyys

Yhteistyössä hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon eteen

Gesund Partners muutti 2.5. Alppikortteliin Diakonissalaitoksen tiloihin. Ajatus tiiviistä ja uudenmuotoisesta yhteiskehittämisestä on kypsynyt jo jonkin aikaa, ja nyt otettiin iso askel kohti konkretiaa. Yhteistyön tarkoituksena on vauhdittaa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin missioiden mukaisesti. 155-vuotias Diakonissalaitos tekee työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Nelivuotiaan Gesund Partnersin missiona on rakentaa kestävää […]
Human hands overlapping each other

Ihmislähtöinen ja jaettuun arvoon keskittyvä yhdessä kehittäminen varmistaa tavoitellun muutoksen ja vaikuttavuuden

Kehittämisellä pyritään aina muutokseen. Kun organisaatioissa uudistetaan strategiaa, kehitetään uusia palveluita tai muotoillaan uusia toimintamalleja, tavoitteena on synnyttää uutta arvoa yhteiskunnalle, organisaatiolle tai ihmisille – asukkaille, asiakkaille, työntekijöille tai sidosryhmille. Yhdessä kehittäminen varmistaa tavoitellun muutoksen toteuttamisen: se on keino ihmislähtöisen ajattelun vahvistamiseen, jaetun arvon varmistamiseen sekä kehittämisen vaikuttavuuden varmistamiseen. Yhteinen tavoite kehittämisen lähtökohtana Kaiken kehittämistyön […]

Koronakriisistä lähtölaukaus missiolähtöiselle innovoinnille

Alun perin Wall Street Journalissa julkaistussa ja tänään 17.4. Helsingin Sanomissa referoidussa artikkelissa ihmetellään, miten perinteiset yhdysvaltalaiset yritykset kuten Ford toimivat yhtäkkiä ketterästi. Kuten WSJ:n artikkelissa todetaan, vapauttaa yhteinen päämäärä merkittävästi voimaa ja energiaa tavoitteelliseen tekemiseen. Ilman yhteistä missiota resursseja hukkuu byrokratiaan. Muutos on nähdäksemme seurausta siirtymisestä missiolähtöiseen innovointiin. Koronapandemia on silmänräpäyksessä auttanut löytämään yhteisen […]