osallisuus

Etsivä ja jalkautuva tiedonkeruu on demokratian ytimessä

Me Gesund Partnersilla koemme tärkeäksi mahdollistaa laajaa ja yhdenvertaista osallistumista kehittämiseen tai näkökulmien kertomiseen. Tässä blogissa Gesund Partnersin konsultti Heta Siranko avaa näkemyksiään etsivästä ja ihmisten pariin jalkautuvasta tiedonkeruun mallista erään projektimme aikana kertyneiden kokemusten tiimoilta. Syvällinen ymmärrys ja osallisuuden edistäminen ovat etsivän työn tuottamia helmiä Etsivää työtä tiedonkeruun menetelmänä voidaan hyödyntää monenlaisissa tutkimuksissa ja […]

Osallistavan selvitysprosessin kautta yhteisen ymmärryksen muodostumiseen

Julkaistu alunperin Linkedin:ssä 10.2.2022 Osallistava ja toimijoiden vuoropuhelun mahdollistava selvitystyöprosessi voi edistää jaetun ymmärryksen ja yhteisen kielen muodostumista monimutkaisten ilmiöiden tiimoilta. Joukkoistaminen mahdollistaa myös heikompien signaalien tunnistamista. Onnistuessaan tällainen prosessi edistää tulevaisuuden kestävien kehittämistoimenpiteiden määrittelyä ja nopeuttaa toimijoiden yhteistyön käynnistämistä. Näin toimien myös matkalla on oma tärkeä tarkoituksensa, ei pelkällä päämäärällä. Gesund Partners toteutti vuoden […]