rajapinnat

Tavoitteena hyvinvointi – kuinka sote-hyte-integraatiota voidaan aktiivisesti edistää jo tänään

Tämä on toinen osa kahden blogin sarjassa, jonka ensimmäinen osa käsitteli yleisellä tasolla hyten ja soten rajapintaa, kun sote-kokonaisuudesta jatkossa vastannee hyvinvointialueet kuntien asemesta. Edellisessä blogissa käsittelimme sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) yhteistyön merkitystä sote-uudistuksen tavoitteiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointi syntyy usein eri toimijoiden rajapinnoilla, yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen […]