RethinkingHealth

Avoin ja maksuton Rethinking Health -verkkokurssi tukee vaikuttavuutta tavoittelevia hyvinvointialueita

Vuoden 2022 päättyessä yli 1200 opiskelijaa oli suorittanut Gesund Partnersin ja MinnaLearnin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa tuottaman Rethinking Health - vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin. Nyt kurssi on myös päivitetty hyvinvointialueaikaan. Sekä suomeksi että englanniksi tarjolla olevan, kaikille avoimen ja maksuttoman Rethinking Health -verkkokurssin ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2020. Julkaisun jälkeen opiskelijavirta on kasvanut tasaisesti. Vaikuttavuusperusteisen […]
VR-technology

Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 2/2)

Edellisessä blogissani avasin ajatuksiani potentiaalista, joka liittyy HYTE-toiminnan tiedolla johtamiseen (Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 1/2) – Gesund Partners). Tässä blogissa pureudun konkreettisiin keinoihin ja ratkaisuihin, joilla toivon antavani syötettä HYTE-toiminnan kehittämiseen digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien äärellä. Digitaaliset palvelut osana HYTEä Totesin edellisessä kirjoituksessani, että ”parempaa tietopohjaa tarvitaan sekä asiakasymmärryksen parantamiseksi että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin, […]

Case Länsi-Uusimaa: Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Ilmiölähtöisen kehittämisen hyödyt ja työkalut ovat jo monille tuttuja julkisten palveluiden kehittämisessä, mutta esimerkeistä ja käytännön kokemuksista puhutaan vähemmän. Haluamme tästä näkökulmasta jakaa oppejamme ja kokemuksiamme ilmiölähtöisestä kehittämisestä Länsi-Uudenmaan alueella. Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi […]

Vaikuttavuusinvestoinnit osana hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta

Voisivatko vaikuttavuusinvestoinnit tarjota sekä pikaista apua akuuttiin sote-palveluiden kriisiin ja resurssivajeeseen että vauhdittaa hyvinvointialueiden innovointia ja pidemmän tähtäimen uudistumisenkin tavoitteita? Näin uskoo Gesund Partnersin vanhempi neuvonantaja Roland Möller, joka oheisessa blogissaan avaa ajatuksiaan vaikuttavuusinvestoimisen potentiaalista sote-palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tukena. Hyvinvointiyhteiskunta Suomessa ja myös laajemmin Euroopassa on lähestymässä kriisiä - ja osittain on jo kriisissä. Negatiivisia […]
Geometric shapes

Tietoa hyödyntäen entistä vaikuttavampia HYTE-panostuksia (osa 1/2)

Etenevä digitalisaatio ei kosketa pelkästään sote-palveluita, vaan tulee huomioida myös hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa (HYTE). Systemaattisella HYTE-tietopohjan johtamisella voidaan kunnissa ja hyvinvointialueilla ottaa loikka myös entistä tarvelähtöisemmän sekä siten myös vaikuttavamman HYTE-palveluportfolion rakentamisessa. Tässä kaksiosaisessa blogissa Gesund Partnersin innovaatiojohtaja sekä ihmislähtöisten data- ja tekoälyratkaisujen syväosaaja Jarkko Malviniemi avaa ajatuksiaan tiedolla johdetusta hyvinvoinnin ja terveyden […]
spark

Miten vaikuttavuusinvestointi näyttäytyy sote-ammattilaisen silmin?  

Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena […]

Digitaalisilla alustoilla kohti asiakaslähtöisyyttä ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä

Ihmisten tarpeisiin vastaamiseksi hyödynnetään paljon erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa asiakaslähtöisyyttä pyritään kehittämään ja tähän pyritään keksimään erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Toisaalta jos mietitään ihmistä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tulee asioita katsoa laajemmasta näkökulmasta.   Alusta-ajattelulla huomio hallintorajat ylittävään yhteistyöhön  Stiglitzin (Stiglitz et al. 2009) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin mukaan ihmisen kokonaisvaltainen tarkastelu vaatisi kahdeksan eri […]

Actively searching for 1-2 Co-founders & Partners for Gesund Digital

Gesund Partners is a future-oriented strategy, design, and innovation management consultancy. Our mission is to build a sustainable and humane society. As system architects, we take a holistic view of people’s wellbeing and foster value-based partnerships to ensure our work proves both meaningful and purpose driven in equal measure. We work with most innovative public […]

Vaikuttavuusinvestoinnit hyvinvointitalouden kiihdyttäjänä

Hyvinvointitalous on nouseva ja sote-uudistukseenkin kytkeytyvä teema, joka liittyy laajempaan talouden uudistamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Puheenvuoroissa peräänkuulutetaan talouden uudistamista suuntaan, joka muun muassa parantaisi ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvinvointiin sekä kannustaisi ekologisesti kestävään elämään. Väitämme, että vaikuttavuusinvestointien avulla voidaan ottaa askeleita kohti näitä edellä mainittuja päämääriä tässä ja nyt. Ikääntyvä väestö, terveyserojen kasvu, työn ja työelämän […]

Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden tekijöille ja siitä kiinnostuneille. Liity Gesund Partners –uutiskirjeen tilaajaksi!

Tämän vuoden tammikuussa aloitamme Gesund Partnersin oman uutiskirjeen. Uutiskirjeellä haluamme olla osaltamme tuomassa laaja-alaisia ja kiinnostavia näkökulmia sosiaali- ja terveysalan uudistajille ja siitä kiinnostuneille. ​ Uutiskirje tulee sisältämään Gesund Partnersin kuulumisten lisäksi tulevaisuusorientoitunutta ja ajankohtaista sisältöä sosiaali- ja terveysalasta sekä siihen liittyvistä ilmiöistä. Tuomme myös konkreettisia esimerkkejä ja näkökulmia yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, joka on toimintamme ydintä. Uskomme, että sosiaali- ja terveysala tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa myös monipuolista […]