sote
spark

Miten vaikuttavuusinvestointi näyttäytyy sote-ammattilaisen silmin?  

Vaikuttavuusinvestoimisella (engl. impact investing) tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan tarkoituksellisia ja mitattavissa olevia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen näyttäytyy itselleni työkaluna, jonka avulla kyetään madaltamaan sektoreiden välisiä raja-aitoja sekä sitouttamaan laajalti yhteiskunnan eri toimijoita kohti vaikuttavampia yhteiskunnallisia toimia sivuuttamatta taloudellista tuottoa. Käsitetasolla vaikuttavuusinvestoimisen pääasiallinen idea on helpohkoa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan takaa, että konkreettisena […]

Case Länsi-Uusimaa: Ilmiölähtöisyydellä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja palveluita

Ilmiölähtöisen kehittämisen hyödyt ja työkalut ovat jo monille tuttuja julkisten palveluiden kehittämisessä, mutta esimerkeistä ja käytännön kokemuksista puhutaan vähemmän. Haluamme tästä näkökulmasta jakaa oppejamme ja kokemuksiamme ilmiölähtöisestä kehittämisestä Länsi-Uudenmaan alueella. Länsi-Uusimaa ja Gesund Partners toteuttivat keväällä ja syksyllä 2021 projektin, jossa luotiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikkia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) yhteistyökumppaneita palveleva alueellinen HYTE-yhteistyön rakenne. Lisäksi […]

Gesund Partnersin tiimi kasvaa!

Darja Urvas aloittaa GP:llä elokuussa johdon konsulttina (Management Consultant). Darjalle on kertynyt kokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Darja on aikaisemmin työskennellyt sosiaalityöntekijänä eri kunnissa sekä julkisen sektorin konsulttina sosiaali- ja terveystoimialalla FCG:llä. Darja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Darjalla on monipuolisesti kokemusta julkisen sektorin selvityksistä sekä projektipäällikkönä toimimisesta. Darjan vahvuuksia ovat isojen kokonaisuuksien hallitseminen […]

Tavoitteena hyvinvointi – kuinka sote-hyte-integraatiota voidaan aktiivisesti edistää jo tänään

Tämä on toinen osa kahden blogin sarjassa, jonka ensimmäinen osa käsitteli yleisellä tasolla hyten ja soten rajapintaa, kun sote-kokonaisuudesta jatkossa vastannee hyvinvointialueet kuntien asemesta. Edellisessä blogissa käsittelimme sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) yhteistyön merkitystä sote-uudistuksen tavoitteiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointi syntyy usein eri toimijoiden rajapinnoilla, yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen […]

Hyvinvointi syntyy soten ja hyten rajapinnassa

Tämä on ensimmäinen blogi kahden blogin sarjassa, jonka toinen osa käsittelee konkreettisemmin hyten roolia soten tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistus johtaa merkittäviin ja kompleksisiin systeemitason muutoksiin, joissa eri toimijoiden roolit määritellään uudelleen. Yksi tärkeimmistä muutosalueista on varsinaisen sosiaali- ja terveydenhuollon […]

#RethinkingHealth: Terveydenhuollon murros kohti vaikuttavuusperusteisuutta tarjoaa mahdollisuuksia terveysteknologiatoimijoille.

Terveydenhuollon kehityssuunta kohti vaikuttavuusperusteista ohjausta ja kannustimia on globaali ilmiö. Esimerkiksi terveysteknologiayritysten kannalta se muuttaa markkinoita perustavanlaatuisesti ja myös uusia mahdollisuuksia avaten. Vaikuttavuusperusteisuus muuttaa valtarakenteita Vaikuttavuusperusteisessa kontekstissa terveydenhuollon valtarakenteet muuttuvat nykyisestä (kuva). Potilas eli palveluiden loppukäyttäjä astuu keskiöön ja samalla palveluiden rahoittajat eli Suomessa sote-järjestäjät (esim. nyk. kunnat ja jatkossa sote-maakunnat, vakuutusyhtiöt) ottavat “reaktiivisen laskun […]
  • 1
  • 2